Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen
Publisert: 8-09-2020

- Nå er det en god anledning til å tette VA-etterslepet

NORSK VANNS ÅRSKONFERANSE 2020: - Vi ber nå om at planlagte prosjekter blir lyst ut, og at Staten må øke sine investeringer i nødvendige prosjekter. MEF og Norsk Vann skal fortsatt stå sammen i kampen for å sikre norsk infrastruktur.

Saken er hentet fra på vvsaktuelt.no

Det sa administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, som var en av foredragsholderne under Norsk Vanns digitale årskonferanse i dag. Der redegjorde hun blant annet for MEF-entreprenørenes kapasitet i anleggsbransjen.

- Skal vi redusere etterslepet i norsk vannbransje må våre entreprenører også ha kapasitet. MEF organiserer 83 prosent av entreprenørene i anleggsbransjen, og vi er opptatt av kompetanse i tillegg til kapasitet, slo Brodtkorb fast.

- Dagens ADK1 sertifisering er selve grunnutdanningen, men det er fortsatt ingen offentlig utdanning for de som skal utføre anleggstjenestene i det som er en viktig infrastruktur. Nå er utdanningsløpet for det nye anleggsrørleggerfaget ute på høring, og går alt etter planen vil landets første anleggsrørlegger være utdannet i i 2024, sa Brodtkorb.

Negativ trend

For første gang i MEFs historie er framtidsforventningene i bransjen negativ med tanke på markedssituasjonen. Hovedfaktoren er Covid-19. Kommunene, som er største oppdragsgiver, har satt mange prosjekter på vent, og dette slår ut i pessimisme blant mange entreprenører rundt om i landet.

- Regionalt er pessimismen størst på Vestlandet og i Midt-Norge, og det er mye ledig kapasitet på Vestlandet og i Trøndelag. Over 80 prosent av MEF-medlemmer i disse regionene oppgir at de har ledig kapasitet. Telemark og Vestfold ligger best an, der halvparten av MEF-medlemmene sier de har ledig kapasitet. For entreprenører som har mange oppdrag fra det offentlige og innen vann- og avløp er det spesielt stor ledig kapasitet, fortalte Brodtkorb med bakgrunn i en helt fersk undersøkelse blant sine medlemmer.

- Derfor er det et godt tidspunkt å sette i gang med å ta igjen noe av det enorme etterslepet på det norske ledningsnettet nå. Det viktigste for våre medlemsbedrifter er at Norge ikke stenges ned èn gang til, sa Brodtkorb.

Til det politiske miljøet hadde hun også et råd med på veien.

- Man vinner neppe et valg på godt drikkevann, men man kan tape et valg på ikke å levere rent drikkevann og god avløpsrensing, understreket hun.

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer