Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 6-07-2020

Høringssvar til ny opplæringslov

Her kan du lese hva MEF mener om forslaget.

NOU 2019 23 – Forslag til ny opplæringslov ble overlevert Kunnskapsdepartementet 13. desember 2019.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ser det som positivt at det gjøres et arbeide for å tydeliggjøre og forenkle opplæringsloven. Det nye lovforslaget er omfattende, og vi har derfor valgt å konsentrere oss om områdene med størst relevans for våre medlemmer.

Kunnskapsdepartementet har satt lik høringsfrist på Opplæringslovutvalgets NOU og Lied-utvalgets NOU, og har gitt uttrykk for at høringssvarene vil ses i sammenheng.

MEF gir eget høringssvar på Lied-utvalgets NOU. Siden begge utvalgsrapportene delvis overlapper hverandre tematisk, vil det enkelte høringssvar kunne vise til begge rapportene.

MEF vil rose utvalget som har påtatt seg en viktig oppgave og har levert et godt gjennomarbeidet resultat.

På enkelte områder oppfatter vi imidlertid at forslaget går for langt i ønsket om å forenkle loven, uten at konsekvensene av en slik forenkling fullt ut blir belyst.

Dette gjelder spesielt forslaget i kapitel 29 om ikke å regulere opplæringskontorene i forslaget til ny opplæringslov. Dette vil føre til at opplæringskontorene ikke lenger vil være godkjente som lærebedrifter og derfor heller ikke kan tegne lærekontrakter på vegne av sine medlemmer.

Denne endringen vil bidra til å bygge skott mellom de forskjellige aktørene innen fagopplæringen istedenfor å bygge opp under en felles intensjon om å utvikle gode fagarbeidere.

Forslaget vil medføre at de faglige ressursene som i dag benytter arbeidstiden til å være ute i bedrifter og følge opp lærlingene isteden vil måtte bruke store deler av arbeidsdagen på kontoret for å kunne ivareta en langt mer omfattende saksbehandling, timeføring og økonomitransaksjoner enn i dag.

Vi opplever ikke at utvalgets forslag her er i tråd med betraktninger og konklusjonene fra kildene det henvises til, eller andre rapporter eller utredninger som berører dette temaet.

Vi mener den foreslåtte endringen vil føre til:

  • Store forskjeller i oppfølging av lærlinger og økt frafall i læretiden
  • Nedgang i søkningen til yrkesfaglig utdanning og færre lærebedrifter
  • Dårligere tilgang til fagkompetanse for konkurranseutsatte bransjer


Som bransjeorganisasjon og part i samfunnskontrakten for flere læreplasser ønsker vi å bidra til en best mulig fagopplæring. Vi mener behovet for å opprettholde en velfungerende fagopplæring må være overordnet behovet om å forenkle opplæringsloven, men at det er mulig å gjøre endringer som både tydeliggjør loven og styrker fagopplæringen.

MEF har gitt innspill på disse endringene i høringssvaret. Hele svaret kan du lese her.

Kontaktperson MEF:
Terje Eikevold
Seniorrådgiver
Tlf: 975 13 112
Epost: terje.eikevold@mef.no

Relaterte nyheter

Anleggsløftet
Publisert:3.05.2024

Anleggsløftet

Anleggsbransjen er kjent for å være inkluderende. Nå har MEF avd. Troms inngått en samarbeidsavtale med NAV, hvor målet er å få flere ut i jobb.

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer
Velg yrkesfag innen 1. mars
Publisert:20.02.2024

Velg yrkesfag innen 1. mars

Fristen for å søke skoleplass på videregående skole nærmer seg.
Vi trenger flere fagfolk til Norges viktigste næring. Søk yrkesfag!

Les merles mer