Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 23-06-2020

Aukar omsetningskravet for biodrivstoff

Regjeringa aukar omsetningskravet for biodrivstoff til vegtrafikk og delkravet til avansert biodrivstoff.

Regjeringa aukar omsetningskravet for biodrivstoff til vegtrafikk frå 20 prosent til 22,3 prosent frå 1. juli 2020. Samstundes blir delkravet til avansert biodrivstoff auka til frå 4 prosent til 6,1 prosent.

Dei totale avgiftane for diesel fra 1. juli blir som følgande:

Veibruksavgift 100%: 3,620 kr/l
CO2-avgift 83,85%: 1,216 kr/l
Total avgift: 4,836 kr/l

Regjeringa varslar at den vil auke omsetningskravet ytterlegare frå 1. januar neste år. Dette kjem regjeringa tilbake til i samband med budsjettet for 2021.

Omsetnadstala for biodrivstoff i 2019 viste at salet av avansert biodrivstoff auka med omlag 40 millionar liter frå 2018, men tala viste også at salet av biodrivstoff frå palmeolje auka frå om lag 93 millionar liter i 2018 til 111 millionar liter i 2019. Når omsetningskravet skal bli trappa opp frå 1. januar, vil omsynet til å avgrense biodrivstoff med høg avskogingsrisiko vere ein del av vurderinga.

Endringane blir forskriftsfesta så snart som mogeleg.

Forskrift om endring fra Lovdata.no.

Les meir om høyringa på Regjeringen.no her.

Relaterte nyheter

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer
Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning
Publisert:9.01.2023

Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning

Det er nå klart at overgangsordning for Sentral godkjenning blir forlenga til 1. juli 2025.

Les merles mer