Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 23-06-2020

Aukar omsetningskravet for biodrivstoff

Regjeringa aukar omsetningskravet for biodrivstoff til vegtrafikk og delkravet til avansert biodrivstoff.

Regjeringa aukar omsetningskravet for biodrivstoff til vegtrafikk frå 20 prosent til 22,3 prosent frå 1. juli 2020. Samstundes blir delkravet til avansert biodrivstoff auka til frå 4 prosent til 6,1 prosent.

Dei totale avgiftane for diesel fra 1. juli blir som følgande:

Veibruksavgift 100%: 3,620 kr/l
CO2-avgift 83,85%: 1,216 kr/l
Total avgift: 4,836 kr/l

Regjeringa varslar at den vil auke omsetningskravet ytterlegare frå 1. januar neste år. Dette kjem regjeringa tilbake til i samband med budsjettet for 2021.

Omsetnadstala for biodrivstoff i 2019 viste at salet av avansert biodrivstoff auka med omlag 40 millionar liter frå 2018, men tala viste også at salet av biodrivstoff frå palmeolje auka frå om lag 93 millionar liter i 2018 til 111 millionar liter i 2019. Når omsetningskravet skal bli trappa opp frå 1. januar, vil omsynet til å avgrense biodrivstoff med høg avskogingsrisiko vere ein del av vurderinga.

Endringane blir forskriftsfesta så snart som mogeleg.

Forskrift om endring fra Lovdata.no.

Les meir om høyringa på Regjeringen.no her.

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer