Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 11-06-2020

Stortinget har gjort et dårlig budsjett bedre

Enighet om revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke innebærer at det bevilges 700 millioner mer til investerings- og vedlikeholdsprosjekter på riksveiene.

– Vi er fornøyde med at stortingsflertallet nå synes å ha forstått alvoret i anleggsbransjen, og at det bevilges mer til prosjekter som kan settes raskt i gang. Et dårlig budsjett har blitt bedre, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

MEF advarer likevel mot å tro at det faren nå er over, og oppfordrer politikerne til å følge utviklingen i bransjen tett fremover.

– Denne økningen var kjærkommen, men bidrar ikke til å fjerne all usikkerhet rundt markedssituasjonen til høsten. Jeg registrerer at politikerne uttaler at det vil komme nye pakker hvis det er nødvendig. Her vil blant annet utviklingen i kommunal sektor være avgjørende. Vi må få opp aktiviteten i dette viktige markedet, sier Brodtkorb.

Om budsjettenigheten:
Buddsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet innebærer 4,3 mrd. kroner kroner i omprioriteringer og påplussinger. Blant annet:

  • Ca. 1,3 mrd. kroner mer til samferdsel
    • Drift og vedlikehold riksveier: + 430 mill. kroner
    • Økte riksveiinvesteringer: + 247 mill. kroner
    • Gratis passering i fem bomstasjoner fra senest 1. juli (596 mill. kroner)
  • Egendalen for kompensasjonsordningen fjernes f.o.m. mai (provenyeffekt på 30 mill. kroner)
  • Makstak for eiendomsskatt (4 promille) innføres som planlagt 2021

Se vedlegg for oversikt over vei- og bompengeprosjekter som omfattes av budsjettenigheten.

Merknader:

Mva. på omtvistet beløp
I merknadene fremmer Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sende på høring forslag til endringer i mva-regelverket for enterpriser slik at det i perioden frem til arbeidet er fullført, bare inntrer plikt til å utstede salgsdokument dersom det mottas delbetalinger for utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden. Det bør gis rom for at partene kan innrette seg slik at entreprenøren ikke trenger å innberette og betale merverdiavgift av omtvistede krav underveis, det vil si frem til fullføring av prosjektet. Stortinget ber regjeringen fremme forslag i tråd med dette i forbindelse med framlegging av statsbudsjettet for 2021».


Julie Brodtkorb, adm. dir. i MEF
pngSamferdsels- og bompengeprosjekter

Relaterte nyheter

Et flom- og skredsikringsbudsjett i 2024
Publisert:18.08.2023

Et flom- og skredsikringsbudsjett i 2024

Viktig beskjed til regjeringen: Statsbudsjettet for 2024 må bli et flom- og skredsikringsbudsjett. Les Julie Brodtkorbs kronikk her.

Les merles mer
Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer