Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 26-05-2020

MEF i høring

Tirsdag 19. mai ga vi innspill til stortingspolitikerne i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Tema for høringen var kommuneproposisjonen for 2021 som ble fremlagt sammen med revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

Hovedbudskapet fra MEF var følgende: Det vi trenger nå er kommunale oppdragsgivere som satser, ikke kommuner som sitter på gjerdet.

Få kommunale oppdrag

MEF gjennomførte i uke 20 en undersøkelse blant våre medlemmer. Den viser at det nå utlyses svært få oppdrag i kommunal- og fylkeskommunal regi.

Oppgaver som veibygging og vedlikehold, forbedring av vann- og avløps infrastruktur er ansvar lagt til kommunene og som trenger oppgraderinger uavhengig av koronakrisen. Politikerne har nå en mulighet til å få utført disse nødvendige oppgraderingene samtidig som det vil få permitterte i jobb og sikre at mange ikke etter sommeren blir arbeidsledige.

Vi registrerer at avstanden er stor når det gjelder regjeringens anslag for kommunesektorens tapte inntekter og økte utgifter i 2020, og de tallene kommunene selv opererer med.

Viktige arbeidsplasser

Aktivitet i regi av kommunale oppdragsgivere vil bidra til å sikre viktige distriktsarbeidsplasser. MEF har i utgangspunktet vært godt fornøyd med innholdet i krisepakkene som har kommet så langt. Dessverre rapporteres det fra entreprenørene at få har sett noe til midlene. Begrunnelsen er det økonomiske uføre kommunene står i etter korona krisen.

MEF mener staten må tilføre kommunene ekstra midler som sikrer evne til å administrere og finansiere nye prosjekter som kan starte opp raskt, og dermed sikre sysselsettingen.

Det vil være et stort behov for at kommunene holder aktiviteten oppe i 2021 for å sikre sysselsettingen i vår næring som i stor grad har kommunene som oppdragsgivere.

Grunnet koronasituasjonen ble høringen gjennomført som videokonferanse, ikke på Stortinget som tidligere år. Fra MEF deltok administrerende direktør Julie Brodtkorb, prosjektleder Finn Bangsund og fagsjef Tore Larsen. Opptak fra høringen finner du nederst i saken.

Se høringen her

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer