Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 26-05-2020

MEF i høring

Tirsdag 19. mai ga vi innspill til stortingspolitikerne i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Tema for høringen var kommuneproposisjonen for 2021 som ble fremlagt sammen med revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

Hovedbudskapet fra MEF var følgende: Det vi trenger nå er kommunale oppdragsgivere som satser, ikke kommuner som sitter på gjerdet.

Få kommunale oppdrag

MEF gjennomførte i uke 20 en undersøkelse blant våre medlemmer. Den viser at det nå utlyses svært få oppdrag i kommunal- og fylkeskommunal regi.

Oppgaver som veibygging og vedlikehold, forbedring av vann- og avløps infrastruktur er ansvar lagt til kommunene og som trenger oppgraderinger uavhengig av koronakrisen. Politikerne har nå en mulighet til å få utført disse nødvendige oppgraderingene samtidig som det vil få permitterte i jobb og sikre at mange ikke etter sommeren blir arbeidsledige.

Vi registrerer at avstanden er stor når det gjelder regjeringens anslag for kommunesektorens tapte inntekter og økte utgifter i 2020, og de tallene kommunene selv opererer med.

Viktige arbeidsplasser

Aktivitet i regi av kommunale oppdragsgivere vil bidra til å sikre viktige distriktsarbeidsplasser. MEF har i utgangspunktet vært godt fornøyd med innholdet i krisepakkene som har kommet så langt. Dessverre rapporteres det fra entreprenørene at få har sett noe til midlene. Begrunnelsen er det økonomiske uføre kommunene står i etter korona krisen.

MEF mener staten må tilføre kommunene ekstra midler som sikrer evne til å administrere og finansiere nye prosjekter som kan starte opp raskt, og dermed sikre sysselsettingen.

Det vil være et stort behov for at kommunene holder aktiviteten oppe i 2021 for å sikre sysselsettingen i vår næring som i stor grad har kommunene som oppdragsgivere.

Grunnet koronasituasjonen ble høringen gjennomført som videokonferanse, ikke på Stortinget som tidligere år. Fra MEF deltok administrerende direktør Julie Brodtkorb, prosjektleder Finn Bangsund og fagsjef Tore Larsen. Opptak fra høringen finner du nederst i saken.

Se høringen her

Relaterte nyheter

Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer
MEF i høringer
Publisert:25.10.2023

MEF i høringer

Det har vært flere viktige høringer på Stortinget om statsbudsjettet for 2024. Vi har deltatt for å legge fram våre synspunkter.

Les merles mer