Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen
Publisert: 12-05-2020

En forspilt mulighet

Regjeringen går ikke langt nok i å styrke kommuneøkonomien i revidert nasjonalbudsjett, mener Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Kommunene er viktige oppdragsgivere og kan bidra til etterlengtet aktivitet. Da er det beklagelig at regjeringen ikke går lenger i å styrke kommuneøkonomien. Jeg lar meg ikke berolige av at kommunaldepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på dette. Oppdragene trenger vi nå, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

I en medlemsundersøkelse gjennomført denne uken oppgir 96 prosent av svarbedriftene at antallet utlyste kommunale- og fylkeskommunale prosjekter hittil i år har vært lavere eller uendret sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 600 bedrifter deltok i undersøkelsen.

– Jeg mener dette er en forspilt mulighet fra regjeringens side. Kommuner og fylkeskommuner sitter med et vedlikeholdsetterslep på godt over tusen milliarder kroner. Vi har entrepreprenører over hele landet som er klare til å gjøre jobben. I stedet for å satse velger regjeringen å vente. Jeg har forventninger til at Stortinget retter opp i dette, sier Brodtkorb.

Uavklart om koronakostnader
MEF etterlyser også at statlige oppdragsgivere settes i stand til å dekke en større andel av merkostnadene som entreprenørene har hatt i pågående prosjekter. I nevnte medlemsundersøkelse oppgir om lag 60 prosent av bedriftene at koronaviruset og/eller smitteverntiltakene har medført negative økonomiske konsekvenser for egen virksomhet. Av disse svarer 98 prosent at de har tatt hele kostnaden selv.

– Vi har alle tatt del i en nasjonal dugnad de siste månedene. Jeg synes imidlertid det bryter med dugnadsprinsippet at entreprenørene blir sittende med hele kostnaden. Offentlige byggherrer må tilføres midler slik at de kan ta en større andel av denne regningen, sier Brodtkorb.

Økt aktivitet i skogen
Mer gledelig er det at regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning som skal bidra til å opprettholde aktivitet i skogbruket.

– Denne ordningen kommer som resultat av iherdig innsats fra skogavdelingen i MEF i samarbeid med skogeiersiden. Jeg håper disse pengene settes i arbeid raskt slik at vi får lettet den vanskelige situasjonen mange skogsentreprenører befinner seg i nå, sier Brodtkorb.

Kontaktperson MEF:
Julie Brodtkorb
Administrerende direktør
Tlf: 934 19 216
Epost: julie.brodtkorb@mef.no.

Relaterte nyheter

Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer
MEF i høringer
Publisert:25.10.2023

MEF i høringer

Det har vært flere viktige høringer på Stortinget om statsbudsjettet for 2024. Vi har deltatt for å legge fram våre synspunkter.

Les merles mer