Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen
Publisert: 12-05-2020

En forspilt mulighet

Regjeringen går ikke langt nok i å styrke kommuneøkonomien i revidert nasjonalbudsjett, mener Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Kommunene er viktige oppdragsgivere og kan bidra til etterlengtet aktivitet. Da er det beklagelig at regjeringen ikke går lenger i å styrke kommuneøkonomien. Jeg lar meg ikke berolige av at kommunaldepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på dette. Oppdragene trenger vi nå, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

I en medlemsundersøkelse gjennomført denne uken oppgir 96 prosent av svarbedriftene at antallet utlyste kommunale- og fylkeskommunale prosjekter hittil i år har vært lavere eller uendret sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 600 bedrifter deltok i undersøkelsen.

– Jeg mener dette er en forspilt mulighet fra regjeringens side. Kommuner og fylkeskommuner sitter med et vedlikeholdsetterslep på godt over tusen milliarder kroner. Vi har entrepreprenører over hele landet som er klare til å gjøre jobben. I stedet for å satse velger regjeringen å vente. Jeg har forventninger til at Stortinget retter opp i dette, sier Brodtkorb.

Uavklart om koronakostnader
MEF etterlyser også at statlige oppdragsgivere settes i stand til å dekke en større andel av merkostnadene som entreprenørene har hatt i pågående prosjekter. I nevnte medlemsundersøkelse oppgir om lag 60 prosent av bedriftene at koronaviruset og/eller smitteverntiltakene har medført negative økonomiske konsekvenser for egen virksomhet. Av disse svarer 98 prosent at de har tatt hele kostnaden selv.

– Vi har alle tatt del i en nasjonal dugnad de siste månedene. Jeg synes imidlertid det bryter med dugnadsprinsippet at entreprenørene blir sittende med hele kostnaden. Offentlige byggherrer må tilføres midler slik at de kan ta en større andel av denne regningen, sier Brodtkorb.

Økt aktivitet i skogen
Mer gledelig er det at regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning som skal bidra til å opprettholde aktivitet i skogbruket.

– Denne ordningen kommer som resultat av iherdig innsats fra skogavdelingen i MEF i samarbeid med skogeiersiden. Jeg håper disse pengene settes i arbeid raskt slik at vi får lettet den vanskelige situasjonen mange skogsentreprenører befinner seg i nå, sier Brodtkorb.

Kontaktperson MEF:
Julie Brodtkorb
Administrerende direktør
Tlf: 934 19 216
Epost: julie.brodtkorb@mef.no.

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer