Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 13-01-2022

Endringer i gravereglene

Arbeidstilsynet har vedtatt endringer i gravereglene. Endringene er satt i kraft allerede fra 1. januar 2022.

Nye graveregler i kap. 21 i forskrift for utførelse av arbeid er allerede gjeldende og det er viktig at entreprenørene setter seg godt inn i disse så fort som mulig.

Arbeidstilsynet vedtok endringene 15. desember 2021. Endringene ble satt i kraft allerede fra 1. januar 2022.

Den oppdaterte forskriften finner du på lovdata

Endringene avviker i hovedtrekkene ikke mye fra de tidligere reglene. Men, det er vedtatt nye krav rettet mot planlegging, kontroll og opplæring i forbindelse med grøftearbeid.
Et nytt krav er at arbeidsgiver skal sørge for å utarbeide en plan når det graves dypere enn 1, 25 meter. Når det gjelder selve utførelsen, er dybdekravene slik vi var vant til ifra de tidligere bestemmelsene.

På arbeidstilsynet sine hjemmesider er det et temaark hvor du kan lese mer om reglene.

Beklagelig overfor våre medlemmer

- MEF synes det er beklagelig at regelendringene nærmest kom i romjulen, og at vi ikke har fått informert om dette tidligere. Det er også beklagelig at myndighetene ikke setter av tid fra en endring blir vedtatt til den er gjeldende, slik at vi som bransje får mulighet til å følge opp dette på en god måte, sier Frode M. Andersen, leder for HMS/KS i MEF.

- Arbeidet med å finne gode løsninger, slik at våre medlemmer kan oppfylle kravene i forskriften er vi i gang med. Dette gjøres gjennom å tilpasse vårt KS/HMS-system opp mot regelendringene. Vi ser også at de bransjeveilederne vi har i dag ikke er i henhold til forskriften, så vi vil være pådrivere for å få dette på plass, avslutter Andersen.

Hovedpunktene i endringen er:

a. Opplæring i graving og arbeid i gravegroper

Arbeid i dype gravegroper, grøfter og sjakter er regnet som særlig farlig arbeid. Alle som deltar i gravearbeid, enten du er gravemaskinfører eller en rørlegger som arbeider nede i gravegropen, skal derfor ha nødvendig opplæring i arbeidet.

Arbeidstakere som skal grave dypere enn 1,25 meter skal ha særskilt opplæring i gravearbeid.

Det skal dokumenteres hvilke arbeidstakere som har fått hvilken opplæring.

b. Lag en graveplan

  • Graves det dypere enn 1,25 meter skal det utarbeides en plan for arbeidet som bygger på kartleggingen og risikovurderingen som er gjort.

c. Kontroll av gravegroper

Arbeidsgiver skal sørge for at det gjennomføres:

  • nødvendige kontroller av gravegropene før arbeidet nede i gravegropene starter
  • løpende kontroller under gravearbeidet

Spesielt viktig er det med kontroller av gravegropen etter uvær, tørkeperioder, store nedbørsmengder og lignende som kan påvirke stabiliteten av gravesidene.

d. Generelle forholdsregler ved gravearbeid

Alt gravearbeid skal utføres på en trygg og sikker måte, og det skal alltid være sikker adkomst til gravegropen.

Ved gravegroper som er grunnere enn 2 meter, kan det brukes loddrette sider uten avstivning, med mindre det foreligger særlige faremomenter. For alle andre gravegroper som ikke er avstivet, skal sidene gis en forsvarlig helling.

Relaterte nyheter

Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina
Publisert:14.05.2024

Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina

Krigen i Ukraina har nå vart i over to år, og det er stadig store behov for bistand. Med god hjelp og samarbeid mellom offentlig forvaltning og privat næringsliv, er Norge nå en av de største bidragslandene i Europa på materiell og utstyr som sendes til Ukraina.

Les merles mer
Oppdatert kostnadsindeks for april
Publisert:13.05.2024

Oppdatert kostnadsindeks for april

Driftskostnadene for anleggsmaskiner fra april 2023 til april 2024 økte med 4,3 prosent.

Les merles mer
Lønn for røde dager
Publisert:16.04.2024

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer