Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 16-02-2022

Innleiehøring på Stortinget

MEF deltok denne uka på høring i arbeids- og sosialkomiteen om gjeninnføring av søksmålsrett for fagforeninger.

Temaet for høringen var regjeringens forslag om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie. I korte trekk innebærer forslaget at fagforeninger som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, kan reise søksmål i eget navn om lovligheten av slik innleie. Tilsvarende regler ble innført i arbeidsmiljøloven i 2013 og opphevet i 2015.

Formålet med å gjeninnføre søksmålsretten er, ifølge regjeringen, å bidra til styrket etterlevelse av reglene om innleie.

MEFs syn på forslaget

Innleie fra bemanningsforetak har begrenset utbredelse blant MEFs medlemsbedrifter. Det er derfor grunn til å tro at de praktiske konsekvensene for medlemmene vil være begrenset, dersom kollektiv søksmålsrett gjeninnføres.

MEF stiller seg likevel negativ til forslaget. Dette skyldes hovedsakelig at vi mener det prinsipielt er problematisk at en fagforening skal kunne gå til søksmål mot en bedrift, uten samtykke fra de innleide arbeidstakerne eller de ansatte i oppdragsgiverbedriften.

Etter vårt syn er dagens regelverk tilstrekkelig for å ivareta interessene til innleide arbeidstakere fra bemanningsbyrå. Arbeidstilsynet har fått hjemmel for utvidet tilsynsmyndighet, og fagforeninger har etter gjeldende regler i tvisteloven allerede en mulighet til å reise søksmål om forhold som ikke direkte gjelder organisasjonens egne rettigheter og plikter. Fagforeningene kan også eventuelt bistå sine medlemmer som partshjelp.

Videre inneholder MEFs tariffavtaler bestemmelser som sikrer drøftinger og forhandlinger med de tillitsvalgte i spørsmål om innleie. Det er altså lagt til rette for at eventuelle utfordringer på dette området løses innen trepartssamarbeidet.

MEF har derfor vanskelig for å se at en kollektiv søksmålsrett vil være et effektivt virkemiddel for å redusere ulovlig innleie.

Flere skoleplasser

MEF benyttet anledningen til å minne om at det beste tiltaket for å redusere bruken av innleie i våre bransjer, vil være å opprette flere yrkesfaglige skoleplasser. På faget vg2 anleggsteknikk – som utdanner maskinførere – er det i dag nesten 50 prosent oversøkning. Dette er uheldig, når vi vet at tilnærmet samtlige av de som faktisk får skoleplass også senere får læreplass.

Vi vil takke en engasjert arbeids- og sosialkomité for muligheten til å presentere våre synspunkter.

Kontaktperson:

Håvard Almås

Juridisk praktikant

Tlf.: 976 83 831

Epost: havard.almas@mef.no

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Sakspapirene til Landsmøtet er klare
Publisert:14.05.2024

Sakspapirene til Landsmøtet er klare

Vi gleder oss til MEFs landsmøte som finner sted 7. - 9. juni på Hotell Norge i Bergen. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Les merles mer
Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina
Publisert:14.05.2024

Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina

Krigen i Ukraina har nå vart i over to år, og det er stadig store behov for bistand. Med god hjelp og samarbeid mellom offentlig forvaltning og privat næringsliv, er Norge nå en av de største bidragslandene i Europa på materiell og utstyr som sendes til Ukraina.

Les merles mer