Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 16-02-2022

Innleiehøring på Stortinget

MEF deltok denne uka på høring i arbeids- og sosialkomiteen om gjeninnføring av søksmålsrett for fagforeninger.

Temaet for høringen var regjeringens forslag om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie. I korte trekk innebærer forslaget at fagforeninger som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, kan reise søksmål i eget navn om lovligheten av slik innleie. Tilsvarende regler ble innført i arbeidsmiljøloven i 2013 og opphevet i 2015.

Formålet med å gjeninnføre søksmålsretten er, ifølge regjeringen, å bidra til styrket etterlevelse av reglene om innleie.

MEFs syn på forslaget

Innleie fra bemanningsforetak har begrenset utbredelse blant MEFs medlemsbedrifter. Det er derfor grunn til å tro at de praktiske konsekvensene for medlemmene vil være begrenset, dersom kollektiv søksmålsrett gjeninnføres.

MEF stiller seg likevel negativ til forslaget. Dette skyldes hovedsakelig at vi mener det prinsipielt er problematisk at en fagforening skal kunne gå til søksmål mot en bedrift, uten samtykke fra de innleide arbeidstakerne eller de ansatte i oppdragsgiverbedriften.

Etter vårt syn er dagens regelverk tilstrekkelig for å ivareta interessene til innleide arbeidstakere fra bemanningsbyrå. Arbeidstilsynet har fått hjemmel for utvidet tilsynsmyndighet, og fagforeninger har etter gjeldende regler i tvisteloven allerede en mulighet til å reise søksmål om forhold som ikke direkte gjelder organisasjonens egne rettigheter og plikter. Fagforeningene kan også eventuelt bistå sine medlemmer som partshjelp.

Videre inneholder MEFs tariffavtaler bestemmelser som sikrer drøftinger og forhandlinger med de tillitsvalgte i spørsmål om innleie. Det er altså lagt til rette for at eventuelle utfordringer på dette området løses innen trepartssamarbeidet.

MEF har derfor vanskelig for å se at en kollektiv søksmålsrett vil være et effektivt virkemiddel for å redusere ulovlig innleie.

Flere skoleplasser

MEF benyttet anledningen til å minne om at det beste tiltaket for å redusere bruken av innleie i våre bransjer, vil være å opprette flere yrkesfaglige skoleplasser. På faget vg2 anleggsteknikk – som utdanner maskinførere – er det i dag nesten 50 prosent oversøkning. Dette er uheldig, når vi vet at tilnærmet samtlige av de som faktisk får skoleplass også senere får læreplass.

Vi vil takke en engasjert arbeids- og sosialkomité for muligheten til å presentere våre synspunkter.

Kontaktperson:

Håvard Almås

Juridisk praktikant

Tlf.: 976 83 831

Epost: havard.almas@mef.no

Relaterte nyheter

Hvordan sikre oss mot hacking?
Publisert:30.11.2023

Hvordan sikre oss mot hacking?

Telenor kommer på Arctic Entrepreneur i januar for å fortelle hvordan vi skal sikre oss bedre mot hacking.

Les merles mer
Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Forsvarssjefen til Arctic Entrepreneur
Publisert:20.11.2023

Forsvarssjefen til Arctic Entrepreneur

Vi får storfint besøk når forsvarssjef Eirik Kristoffersen holder innlegg på tirsdag med tema: Derfor trenger Forsvaret anleggsbransjen.

Les merles mer