Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 14-01-2022

Sikkert arbeid ved vanskelige værforhold

Entreprenører kan forvente tilsyn fra kommuner når det gjelder sikkerhet mot naturfarer.

Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer.

Veiledningen fra Direktoratet for byggkvalitet og sikkerhet beskriver hvordan kommunene kan gjennomføre dette tilsynet.

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre at regelverket etterleves, og for å kunne avdekke feil og mangler før disse bygges over eller inn. Dette er spesielt viktig dersom det skal utføres arbeider på områder hvor det er fare for skred eller flom.

Les hele veiledningen på DIBKs nettsider.