Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 7-01-2022

Pensjonsendringer fra 1. januar

Nylig ble pensjonslovene endret. Dette kan ha betydning for din bedrift.

Lovendringene innebærer at alle ansatte som er eldre enn 13 år og tjener mer enn kr 1 000 skal være omfattet av pensjonsordningen. Hittil har bedriften hatt anledning til å holde ansatte som er yngre enn 20 år og/eller har mindre enn 20 % stilling utenfor pensjonsavtalen. Årlig sparing til alderspensjon i innskuddsordningene skal etter regelendringene være minimum 2 % av pensjonsgrunnlag inntil 12 G (grunnbeløpet i folketrygden) uten adgang til å trekke ut 1 G fra pensjonsgrunnlaget ved beregning av innskudd. I praksis tilsier dette pensjon fra første krone og første dag. Pr. januar 2022 er grunnbeløpet i folketrygden (G) på kr 106 399. Justering av grunnbeløpet skjer i mai hvert år.

I forbindelse med lovendringen er det gitt en overgangsbestemmelse som pålegger at gjeldende pensjonsavtaler tilpasses nytt regelverk innen 30. juni 2022.

For bedrifter som har 2 % sparing (minimumskravet til Obligatorisk Tjenestepensjon, OTP) vil kostnadene til innskuddspensjon for de ansatte øke. Pensjonsordninger med høyere innskudd enn 2 %, hvor det ikke beregnes innskudd fra første krone må også tilpasses. Bedriftene kan her vurdere om innskuddssatsene skal opprettholdes uendret med pensjon fra første krone eller om det skal gjøres tilpasninger i innskuddssatsene for å opprettholde gjeldende kostnadsnivå.

Vi minner om at bedrifter med 15 eller flere medlemmer i pensjonsordningen, skal ha styringsgruppe for pensjonsordningen. Denne skal involveres før endringer av pensjonsordningen besluttes.

Bedrifter tilknyttet tariffavtale vil være omfattet av egne pensjonsbestemmelser. Eksempelvis har Anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører en tjenestepensjonsordning som innebærer at arbeidsgiver innbetaler 4,5 % av tariffert lønn i henhold til overenskomsten § 2.1.b, c og d (Anleggsoverenskomsten for 2020 – 2022 finner du her).

Rapportering av pensjon i a-meldingen

Vi minner samtidig om at arbeidsgivere i privat sektor, omfattet av Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP-loven), skal rapportere pensjonsleverandør i a-meldingen. Dersom din bedrift er OTP-pliktig, må du oppgi i a-meldingen hvilken pensjonsinnretning det har inngått avtale med. I tillegg må pensjonsinnretningens organisasjonsnummer oppgis hver måned, fra og med måneden pensjonsavtalen trer i kraft. Pensjonsinnretning skal rapporteres i tillegg til avgiftspliktige tilskudd og premier til pensjon.

Skatteetaten har i samarbeid med Regnskap Norge utarbeidet en sjekkliste for arbeidsgiver for å sikre at a-meldingen ajourholdes med riktige opplysninger om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Den finner du her.

Relaterte nyheter

Er din bedrift klar for strengere klimakrav?
Publisert:21.09.2023

Er din bedrift klar for strengere klimakrav?

Allerede fra 1. januar vektes klima og miljø 30 prosent i offentlige anbud. Lær mer om MEFs klimakalkulator her.

Les merles mer
Kun få stands igjen på Arctic Entrepreneur
Publisert:14.09.2023

Kun få stands igjen på Arctic Entrepreneur

Torsdag 31. august åpnet vi for standbestilling. De fleste standene ble revet bort den første halvtimen. Ønsker du stand må du være rask!

Les merles mer
Nyansatte for MEF og OKAB på Rudshøgda
Publisert:7.09.2023

Nyansatte for MEF og OKAB på Rudshøgda

Vi har fått på plass ny daglig leder for OKAB Øst, og fagrådgiver i MEF. Begge starter i høst.

Les merles mer