Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Legging av kabel. Foto: Jørn Søderholm
Publisert: 3-12-2021

Overgangsperioden i ledningsregistreringsforskriften forlenget

Ny dato for ikraftsetting av betalingsreglene i ledningsregistreringsforskriften blir 1. juli 2022.

Dette skriver kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding 2. desember.

Forsvarlig forvaltning og vedlikehold av ledningsnettet er en forutsetning for verdiskaping, god helse og høy levestandard.

Eiere av slike ledninger skal dokumentere plasseringen av ledningene, slik at de kan lokaliseres på en effektiv og sikker måte selv om de er nedgravd.

Reglene tok til å gjelde fra 1. juli 2021, men med en overgangsperiode for enkelte bestemmelser. Overgangsperioden gir aktørene fleksibilitet slik at de lettere skal kunne tilpasse seg nye regler om tilbakerapportering av opplysninger om ledninger som blir flyttet under anleggsarbeider, og begrensninger i adgangen til å ta betalt for lovpålagt informasjon.


- Vi er glade for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt å utsette ledningsforskriftens krav til tilbakerapportering til 1. juli 2022, sier leder for næringspolitikk og kompetanse i MEF, Finn N. Bangsund.


- Vi i MEF var med på be om utsettelse fordi entreprenørene trenger mer tid til å sette seg inn i forskriften og fordi ledningseierne ikke er klare til å ta imot ledningsdata. Vi etterlyser også en justering av standarden til Statens Kartverk og klarhet i hvordan tilbakerapporteringsdata skal foregå. Det må være på plass før reglene trer i kraft dersom vi skal lykkes.

Les hele pressemeldingen fra KMD her.

Relaterte nyheter

Frist for rapportering etter åpenhetsloven
Publisert:16.05.2023

Frist for rapportering etter åpenhetsloven

Bedrifter som omfattes av loven plikter å offentliggjøre redegjørelse for egen aktsomhetsvurdering innen 30. juni.

Les merles mer
Lønn for røde dager
Publisert:12.05.2023

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Streik hos kunde eller leverandør
Publisert:17.04.2023

Streik hos kunde eller leverandør

Rammes din bedrift av den pågående streiken? Her finner du informasjon om permitteringsregler med mer.

Les merles mer