ADK1-sertifisering under korona-pandemien
Publisert:19.06.2020

ADK1-sertifisering under korona-pandemien

Det er ikke krav om å fornye utløpte ADK-sertifikat under korona-pandemien.

Les merles mer
Nå kan enda flere bedrifter få tilskudd fra kompensasjonsordningen
Publisert:18.06.2020

Nå kan enda flere bedrifter få tilskudd fra kompensasjonsordningen

Bedrifter som hadde omsetningsfall på minst 30 prosent i mai kan fra og med i dag søke om tilskudd gjennom kompensasjonsordningen.

Les merles mer
Kontraktstørrelser er politikk
Publisert:15.06.2020

Kontraktstørrelser er politikk

Er oppdeling av store samferdselsprosjekter et politisk spørsmål? Ja, mener MEFs Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Ny kommunikasjonssjef i MEF på plass
Publisert:15.06.2020

Ny kommunikasjonssjef i MEF på plass

Vi ønsker Fredrik Tronhuus velkommen som ny kommunikasjonssjef i MEF.

Les merles mer
Vi trenger innspill fra din bedrift
Publisert:15.06.2020

Vi trenger innspill fra din bedrift

Vi trenger dine innspill mer enn noensinne.. I dag sender vi ut vår store halvårlige medlemsundersøkelse på e-post. Det tar kun 5 minutter å svare.

Les merles mer
Lønnskompensasjon til permitterte
Publisert:14.06.2020

Lønnskompensasjon til permitterte

NAV er klare for å starte utbetalingene til de som har blitt permittert. Arbeidsgivere må søke

Les merles mer
Stortinget har gjort et dårlig budsjett bedre
Publisert:11.06.2020

Stortinget har gjort et dårlig budsjett bedre

Enighet om revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke innebærer at det bevilges 700 millioner mer til investerings- og vedlikeholdsprosjekter på riksveiene.

Les merles mer
Når finansdepartementet feilinformerer regjeringen
Publisert:11.06.2020

Når finansdepartementet feilinformerer regjeringen

Opprop fra MEF medlemmer i alle størrelser: «Vi ber ikke om støtte. Vi ber om å få starte på allerede planlagte prosjekter»

Les merles mer
Gratis e-kurs om bruk av VegLCA
Publisert:9.06.2020

Gratis e-kurs om bruk av VegLCA

Statens vegvesen har vedtatt at alle prosjekter over 51 millioner kroner må bruke VegLCA til å beregne klimagassutslipp.

Les merles mer
Midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket
Publisert:9.06.2020

Midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket

Tilskuddsordningen skal avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av utbruddet av Covid-19 ved å bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentreprenører med helmekanisk driftsutstyr eller taubane.

Les merles mer
Vi trenger dine svar!
Publisert:8.06.2020

Vi trenger dine svar!

MEF gjennomfører nå en undersøkelse om graveskader og påvisningstjenesten. Vi håper du har mulighet til å svare på denne undersøkelsen.

Les merles mer
Feil på feil
Publisert:4.06.2020

Feil på feil

Fakta er hverken er på Aftenposten eller regjeringens side når det gjelder situasjonen i anleggsbransjen, skriver MEFs Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Anleggstreff 2020 i Våler
Publisert:3.06.2020

Anleggstreff 2020 i Våler

Vi håper å se dere på KNA Varna i Våler i Østfold. Sett av datoen 4. - 5. september.

Les merles mer
Høringssvar fra MEF
Publisert:3.06.2020

Høringssvar fra MEF

Forslag til nye krav til overvannshåndtering.

Les merles mer
Ny distriktssjef i Nordland
Publisert:3.06.2020

Ny distriktssjef i Nordland

Vi ønsker Gøran Kimsaas velkommen i MEF som ny distriktssjef i Nordland.

Les merles mer
Ny tiltakspakke treffer ikke anleggsbransjen godt nok
Publisert:29.05.2020

Ny tiltakspakke treffer ikke anleggsbransjen godt nok

Flere gode enkelttiltak fra regjeringen, men omtalen av anleggsbransjen er virkelighetsfjern.

Les merles mer
Spørreundersøkelse om graveskader
Publisert:27.05.2020

Spørreundersøkelse om graveskader

Årlig oppstår anslagsvis 8000 graveskader. Hvordan skal vi få redusert dette antallet? Her trenger vi hjelp av dere som jobber med graving.

Les merles mer
Veileder for digital prosjektering og planlegging
Publisert:27.05.2020

Veileder for digital prosjektering og planlegging

MEF har sammen med EBA og RIF vært med å utarbeide en veileder for bruk av MMI i samferdselsprosjekter (BIM).

Les merles mer
Ei forseinka krise?
Publisert:26.05.2020

Ei forseinka krise?

Innlegg skrevet av regionsjef Paul Olaf Baraas. Dei negative effektane av koronapandemien vil treffe dei ulike delane av norsk næringsliv ulikt. I anleggsbransjen kan hausten bli tung dersom ikkje oppdragsmengda tek seg opp.

Les merles mer
MEF i høring
Publisert:26.05.2020

MEF i høring

Tirsdag 19. mai ga vi innspill til stortingspolitikerne i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Les merles mer