Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Julie Brodtkorb - Foto: CF Wesenberg - Kolonihaven
Publisert: 30-11-2022

Enighet om statsbudsjettet

Vi er godt fornøyde med at regjeringspartiene har kommet til enighet om tre av våre viktigste saker.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har kommet til enighet med budsjettpartner SV. Det betyr at vi nå vet hvilke prioriteringer som Stortinget vil vedta for neste års budsjett.

Her er de tre viktigste nyhetene for MEF:

  • Anleggsdiesel blir billigere: Grunnavgiften avvikles helt og selv om CO2-avgift går opp, er det fortsatt vesentlig lavere avgift på anleggsdiesel i 2023.
  • MVA på omtvistet beløp ligger an til å få sin endelige løsning: Entreprenører skal slippe å betale moms før endelig sluttoppgjør er avklart dersom byggherre bestrider deler av sluttoppgjøret. Regelverket skal endelig vedtas av Kongen i statsråd rett før jul, men det er nå klart at endringen er finansiert av Stortinget.
  • Vedlikehold på riksveg opprettholdes: Det er kraftig kostnadsvekst også på drift- og vedlikehold, men regjeringen har bevilget 800 millioner til å legge opp til å opprettholde aktivitetsnivået på vegvedlikehold.
- Disse sakene er viktige for MEFs medlemmer. Lavere avgift på anleggsdiesel gir lavere driftskostnader for våre medlemmer. Dette er særlig viktig for små og mellomstore entreprenører som operer i privatmarkedet eller gjør jobber til fastpris, sier Julie Brodtkorb.


MVA på omtvistet beløp er en næringspolitisk hjertesak for MEF. Vi har jobbet i en årrekke med å få til endringer her, slik at våre medlemmer ikke må svare moms før de faktisk har tjent penger. Dette sikrer likviditet og at ellers lønnsomme entreprenører ikke går konkurs.

Regjeringen legger opp til at aktivitetsnivået på vedlikehold på riksveiene holdes på samme nivå som i fjor.


Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer