Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Julie Brodtkorb - Foto: CF Wesenberg - Kolonihaven
Publisert: 30-11-2022

Enighet om statsbudsjettet

Vi er godt fornøyde med at regjeringspartiene har kommet til enighet om tre av våre viktigste saker.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har kommet til enighet med budsjettpartner SV. Det betyr at vi nå vet hvilke prioriteringer som Stortinget vil vedta for neste års budsjett.

Her er de tre viktigste nyhetene for MEF:

  • Anleggsdiesel blir billigere: Grunnavgiften avvikles helt og selv om CO2-avgift går opp, er det fortsatt vesentlig lavere avgift på anleggsdiesel i 2023.
  • MVA på omtvistet beløp ligger an til å få sin endelige løsning: Entreprenører skal slippe å betale moms før endelig sluttoppgjør er avklart dersom byggherre bestrider deler av sluttoppgjøret. Regelverket skal endelig vedtas av Kongen i statsråd rett før jul, men det er nå klart at endringen er finansiert av Stortinget.
  • Vedlikehold på riksveg opprettholdes: Det er kraftig kostnadsvekst også på drift- og vedlikehold, men regjeringen har bevilget 800 millioner til å legge opp til å opprettholde aktivitetsnivået på vegvedlikehold.
- Disse sakene er viktige for MEFs medlemmer. Lavere avgift på anleggsdiesel gir lavere driftskostnader for våre medlemmer. Dette er særlig viktig for små og mellomstore entreprenører som operer i privatmarkedet eller gjør jobber til fastpris, sier Julie Brodtkorb.


MVA på omtvistet beløp er en næringspolitisk hjertesak for MEF. Vi har jobbet i en årrekke med å få til endringer her, slik at våre medlemmer ikke må svare moms før de faktisk har tjent penger. Dette sikrer likviditet og at ellers lønnsomme entreprenører ikke går konkurs.

Regjeringen legger opp til at aktivitetsnivået på vedlikehold på riksveiene holdes på samme nivå som i fjor.


Relaterte nyheter

Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer
MEF i høringer
Publisert:25.10.2023

MEF i høringer

Det har vært flere viktige høringer på Stortinget om statsbudsjettet for 2024. Vi har deltatt for å legge fram våre synspunkter.

Les merles mer