Tariffbedrifter kan søke støtte til kompetanse-hevende tiltak
Publisert:28.03.2023

Tariffbedrifter kan søke støtte til kompetanse-hevende tiltak

Medlemsbedriftene som er bundet av anleggsoverenskomsten (MEF-NAF) eller miljøoverenskomsten (MEF-LO) kan nå søke om midler til bruk innen utdanning av ledere og ansatte.

Les merles mer
Dette bør du vite om innleieregelverket
Publisert:27.03.2023

Dette bør du vite om innleieregelverket

Viktige endringer i innleieregelverket trer i kraft 1. april. Her får du en samlet gjennomgang av regelverket. 

Les merles mer
MEF fyller 75 år
Publisert:10.03.2023

MEF fyller 75 år

I år er det 75 år siden MEF ble etablert. I den anledning har vi lagd en jubileumsbok som er til salgs for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Les merles mer
Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs
Publisert:9.03.2023

Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs

Sirkulær disponering av vann på Norges grønne fagskole- VEA er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere, rørleggere, anleggsrørleggere og anleggsarbeidere. Søk innen 15. april!

Les merles mer
Ny medlemsfordel: MEF Klimakalkulator
Publisert:23.02.2023

Ny medlemsfordel: MEF Klimakalkulator

MEF klimakalkulator er et verktøy for dere i anleggsbransjen som ønsker, eller har krav til å beregne og redusere klimafotavtrykket på prosjekt eller ved fremstilling av produkter.

Les merles mer
Hva er permittering?
Publisert:6.02.2023

Hva er permittering?

Permittering innebærer et midlertidig opphør av arbeidsavtalen, hvor arbeidstaker fritas for arbeidsplikt i permitteringsperioden, og arbeidsgiver fritas for lønnsplikt etter nærmere regler.

Les merles mer
SmartMEF – lurt å komme i gang
Publisert:6.02.2023

SmartMEF – lurt å komme i gang

Vi anbefaler alle våre medlemsbedrifter å ta i bruk SmartMEF. Fra 31. mars vil det ikke lenger være mulig å opprette nye prosjekter i det gamle KSMEF-systemet.

Les merles mer
Presentasjoner fra Arctic Entrepreneur 2023
Publisert:26.01.2023

Presentasjoner fra Arctic Entrepreneur 2023

Her kan du laste ned presentasjonene fra de faglige seminarene på Arctic Entrepreneur 17. - 19. januar.

Les merles mer
Differensiert arbeidsgiveravgift
Publisert:25.01.2023

Differensiert arbeidsgiveravgift

Ny løsning for verdsettelse kan gjøre at man ikke lenger er i «økonomiske vanskeligheter». Les artikkel fra Advokat Jørgen Bull om hvordan den nye løsningen skal forstås.

Les merles mer
Rekord på Arctic Entrepreneur
Publisert:20.01.2023

Rekord på Arctic Entrepreneur

Rett i underkant av 1900 deltagere har vært innom årets Arctic Entrepreneur. Takk til alle som har deltatt.

Les merles mer
Som MEF-medlem får du juridisk bistand ved behov
Publisert:19.01.2023

Som MEF-medlem får du juridisk bistand ved behov

Visste du at du som MEF-medlem har 8 timer juridisk bistand per år, uten kostnad?

Les merles mer
Forbud mot innleie fra bemanningsforetak
Publisert:9.01.2023

Forbud mot innleie fra bemanningsforetak

Forbudet trer i kraft 1. april og vil gjelde innleie til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Les merles mer
Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning
Publisert:9.01.2023

Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning

Det er nå klart at overgangsordning for Sentral godkjenning blir forlenga til 1. juli 2025.

Les merles mer
Utsatt merverdiavgift for omtvistede krav
Publisert:4.01.2023

Utsatt merverdiavgift for omtvistede krav

MEF og resten av anleggsbransjen har i en årrekke jobbet for at entreprenører ikke skal måtte svare moms på de delene av oppgjør som er omtvistet. 1. januar ble regelverket endret.

Les merles mer
Vår bransje er vanlige folk
Publisert:3.01.2023

Vår bransje er vanlige folk

Les Julie Brodtkorbs innlegg i Glåmdalen som svarer på påstander om at avgiftskutt ikke kommer vanlige folk til gode.

Les merles mer
Viktige lovendringer fra nyttår
Publisert:2.01.2023

Viktige lovendringer fra nyttår

Her har vi samlet de viktigste lov- og regelendringene som trer i kraft i løpet av 2023.

Les merles mer
Differensiert arbeidsgiveravgift og dårlig økonomi i firmaet?
Publisert:20.12.2022

Differensiert arbeidsgiveravgift og dårlig økonomi i firmaet?

Advokat Jørgen Bull er bekymret for at medlemmer i områder med lav sats for arbeidsgiveravgift kan få en kjedelig overraskelse fra skattemyndighetene i 2023.

Les merles mer
Stortinget har vedtatt nye innleieregler
Publisert:20.12.2022

Stortinget har vedtatt nye innleieregler

Endringene vil blant annet begrense muligheten til innleie fra bemanningsforetak.

Les merles mer
Satser på framtiden
Publisert:20.12.2022

Satser på framtiden

Opplæringskontorene våre kan nok en gang avslutte året med ny rekord i antall lærlinger. Dette er en gledelig nyhet!

Les merles mer
Hvem blir årets lærebedrift 2022?
Publisert:19.12.2022

Hvem blir årets lærebedrift 2022?

MEF ønsker å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. Kunnskapsminister Tonje Brenna annonserer vinneren under Arctic Entrepreneur 18. januar.

Les merles mer