Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 25-01-2023

Differensiert arbeidsgiveravgift

Ny løsning for verdsettelse kan gjøre at man ikke lenger er i «økonomiske vanskeligheter». Les artikkel fra Advokat Jørgen Bull om hvordan den nye løsningen skal forstås.

Normalt er det slik at verdsettelse i Norge skjer etter bokførte verdier, som vanligvis er betydelig lavere enn de reelle verdiene. Disse lave bokførte verdiene har blitt lagt til grunn når man har vurdert om halvparten av selskapskapitalen er gått tapt, og når man har kommet til at så er tilfellet så har skattemyndighetene bestemt at arbeidsgiveravgiften, etter at et fribeløp er brukt opp, går opp fra den reduserte satsen til full sats i det påfølgende år.

Det nye er at finansdepartementet åpner for at selskaper (ved vurderingen av om selskapet er i økonomiske vanskeligheter) kan benytte andre regnskapsstandarder for verdsettelser, enn den regnskapsstandard selskapene har benyttet for avleggelse av regnskapet.

Dette betyr at man ved verdsettelse kan benytte en regnskapsstandard som åpner for at reelle verdier kan benyttes og ikke bokførte verdier. Dette vil i sin tur medføre at mange bedrifter som tidligere var i «økonomiske vanskeligheter» når det ble benyttet bokførte verdier, ikke vil lenge vil være i «økonomiske vanskeligheter» når reelle verdier benyttes.

Men, og her kommer kanskje det viktigste, det er selskapene selv som må benytte disse «nye» verdiene, og disse må beregnes i henhold til en regnskapsstandard. Anbefalingen må derfor være å sette i gang arbeidet med å innhente disse nye verdiene etter en ny og mulig annen regnskapsstandard enn den selskapene ellers har benyttet ved avleggelse av regnskapene.

Vedum sier på finansdepartementets hjemmesider at han nå vil be skatteetaten om å legge den nye forståelsen av regelverket til grunn og se på sakene på nytt. Men, så vidt jeg kan forstå, har ikke skatteetaten noe «nytt» å se på, med mindre man selv sender inn ytterligere informasjon. Skatteetaten vil helt sikkert se nærmere på dette og komme med noen retningslinjer.

Ny norsk løsning for foretak i vanskeligheter får ESAs støtte – les hele saken på regjeringen.no

Jørgen Bull
Advokat/Partner
Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS

Relaterte nyheter

Entreprenørenes stansingsrett
Publisert:14.09.2023

Entreprenørenes stansingsrett

Vi får stadig spørsmål fra medlemmer om de kan stanse arbeidene når oppdragsgiver ikke betaler. En slik adgang har entreprenøren, men ikke ved ethvert betalingsmislighold.

Les merles mer
Hva er konsekvensene etter ekstremværet Hans?
Publisert:21.08.2023

Hva er konsekvensene etter ekstremværet Hans?

Det reelle omfanget av skader etter Hans er ennå langt fra kartlagt, og faremomenter etter været gjør seg fremdeles gjeldende. Her redegjør vi for noen sentrale momenter entreprenører må ta hensyn til.

Les merles mer
Meld deg på Meklingskonferansen 23. august
Publisert:15.08.2023

Meld deg på Meklingskonferansen 23. august

Utenrettslig løsning av konflikter ved bruk av mekling og oppmenn er brennaktuelt. Løsning kan skje tidligere, til lavere kostnader og på en enklere og bedre måte enn gjennom rettsapparatet.

Les merles mer