Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 25-01-2023

Differensiert arbeidsgiveravgift

Ny løsning for verdsettelse kan gjøre at man ikke lenger er i «økonomiske vanskeligheter». Les artikkel fra Advokat Jørgen Bull om hvordan den nye løsningen skal forstås.

Normalt er det slik at verdsettelse i Norge skjer etter bokførte verdier, som vanligvis er betydelig lavere enn de reelle verdiene. Disse lave bokførte verdiene har blitt lagt til grunn når man har vurdert om halvparten av selskapskapitalen er gått tapt, og når man har kommet til at så er tilfellet så har skattemyndighetene bestemt at arbeidsgiveravgiften, etter at et fribeløp er brukt opp, går opp fra den reduserte satsen til full sats i det påfølgende år.

Det nye er at finansdepartementet åpner for at selskaper (ved vurderingen av om selskapet er i økonomiske vanskeligheter) kan benytte andre regnskapsstandarder for verdsettelser, enn den regnskapsstandard selskapene har benyttet for avleggelse av regnskapet.

Dette betyr at man ved verdsettelse kan benytte en regnskapsstandard som åpner for at reelle verdier kan benyttes og ikke bokførte verdier. Dette vil i sin tur medføre at mange bedrifter som tidligere var i «økonomiske vanskeligheter» når det ble benyttet bokførte verdier, ikke vil lenge vil være i «økonomiske vanskeligheter» når reelle verdier benyttes.

Men, og her kommer kanskje det viktigste, det er selskapene selv som må benytte disse «nye» verdiene, og disse må beregnes i henhold til en regnskapsstandard. Anbefalingen må derfor være å sette i gang arbeidet med å innhente disse nye verdiene etter en ny og mulig annen regnskapsstandard enn den selskapene ellers har benyttet ved avleggelse av regnskapene.

Vedum sier på finansdepartementets hjemmesider at han nå vil be skatteetaten om å legge den nye forståelsen av regelverket til grunn og se på sakene på nytt. Men, så vidt jeg kan forstå, har ikke skatteetaten noe «nytt» å se på, med mindre man selv sender inn ytterligere informasjon. Skatteetaten vil helt sikkert se nærmere på dette og komme med noen retningslinjer.

Ny norsk løsning for foretak i vanskeligheter får ESAs støtte – les hele saken på regjeringen.no

Jørgen Bull
Advokat/Partner
Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS