Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde
Publisert: 23-02-2023

Ny medlemsfordel: MEF Klimakalkulator

MEF klimakalkulator er et verktøy for dere i anleggsbransjen som ønsker, eller har krav til å beregne og redusere klimafotavtrykket på prosjekt eller ved fremstilling av produkter.

Det er en økende etterspørsel etter klimavennlige og - reduserende tiltak for bedrifter og produkter, derfor er gode og brukervennlige verktøy nødvendig for at dere skal være i stand til å ta de beste avgjørelsene for deres virksomhet.


Redusere klimafotavtrykk

MEF klimakalkulator er levert i samarbeid med LCA.no og er et verktøy for dere i anleggsbransjen som ønsker, eller har krav til å beregne og redusere klimafotavtrykket på prosjekt eller ved fremstilling av produkter.

Gjennom LCA-analyser kan dere kartlegge utslippet fra produksjonsprosesser, uttak av råvarer og energivarer, transport, og bruk/drift fram til endelig avfallsbehandling for alle aktiviteter i prosjektene, eller ved fremstilling av produkter. Klimakalkulatoren benyttes også til å føre klimaregnskap for enkeltaktiviteter eller produkter, og kan tilpasses de behovene dere som bedrift har.

Kartlegge alle materialer og maskiner

MEF Klimakalkulator er bygd opp av en database med data for deres prosjekt. I kalkulatoren vil dere kunne legge inn data om hvilke materialer dere bruker, slik som pukk, grus, rør, betong, stål, asfalt etc. Dere legger også inn data om transport av materialene deres, med hvor langt de fraktes og med hvilke transporttyper. Til slutt kartlegges hvilke maskiner og drivstoff dere bruker.

Det er også mulighet for å legge inn EPD’er fra materialleverandørene slik at dette blir en del av det totale klimaregnskapet for prosjektet.

Når dere har kartlagt prosjektets faser, vil resultatene til klimakalkulatoren vise 40 forskjellige indikatorer spredt over en rekke kategorier slik som utslipp, ressursbruk og avfall antall CO2ekvivalenter.

Rapporten gir en detaljert oversikt på hva det aktuelle klimafotavtrykket er på det aktuelle prosjektet. Dette vises i en detaljert tabell, i tillegg til en klimarapport i form av et diagram.

Klimakalkulatoren kan brukes til forskjellige formål:

  • Beregning av klimafotavtrykk basert på ressurser som tas inn i prosjektet og produksjonen/aktiviteten i seg selv, inkludert transporttjenester og energibruk.
  • Følge utviklingen av klimafotavtrykket i prosjektet gjennom å oppdatere dette i de forskjellige faser fra anbudsfase til etterkontroll.
  • Mulighet for å genere klimaregnskapet til EPD for produkter
  • Mulighet for å beregne klimafotavtrykket på fremstilling av produkter i anleggsbransjen

Les mer, og send inn bestilling på MEFs klimakalkulator her.

Relaterte nyheter

Er din bedrift klar for strengere klimakrav?
Publisert:21.09.2023

Er din bedrift klar for strengere klimakrav?

Allerede fra 1. januar vektes klima og miljø 30 prosent i offentlige anbud. Lær mer om MEFs klimakalkulator her.

Les merles mer
Kun få stands igjen på Arctic Entrepreneur
Publisert:14.09.2023

Kun få stands igjen på Arctic Entrepreneur

Torsdag 31. august åpnet vi for standbestilling. De fleste standene ble revet bort den første halvtimen. Ønsker du stand må du være rask!

Les merles mer
Nyansatte for MEF og OKAB på Rudshøgda
Publisert:7.09.2023

Nyansatte for MEF og OKAB på Rudshøgda

Vi har fått på plass ny daglig leder for OKAB Øst, og fagrådgiver i MEF. Begge starter i høst.

Les merles mer