Landbruksminister med hilsen til MEF Skog
Publisert:21.03.2022

Landbruksminister med hilsen til MEF Skog

Landbruks- og matminister Sandra Borch sendte videohilsen til MEF Skogs årsmøte i helgen.

Les merles mer
Julie jubler over jente-rush til anleggsfag
Publisert:17.03.2022

Julie jubler over jente-rush til anleggsfag

Endelig tar anleggsteknikk av blant unge jenter i Norge. Julie Brodtkorb og anleggsbransjen kan juble over ny rekord i antall jenter som vil ta anleggsteknikk i videregående skole.

Les merles mer
Spørsmål og svar om prisøkningen på drivstoff m.m.
Publisert:15.03.2022

Spørsmål og svar om prisøkningen på drivstoff m.m.

MEFs juridiske avdeling har mottatt mange henvendelser om den kraftige prisøkningen på diesel og materialer. Her finner du de vanligste spørsmålene og våre anbefalinger.

Les merles mer
Alvorlige ringvirkninger for norsk næringsliv
Publisert:14.03.2022

Alvorlige ringvirkninger for norsk næringsliv

Klimaministeren og regjeringen må berge norske bedrifter gjennom krisen vi står i nå. Les Julie Brodtkorbs innlegg i DN.

Les merles mer
Skyhøye dieselpriser
Publisert:10.03.2022

Skyhøye dieselpriser

Krigen i Ukraina er en stor tragedie for ukrainere og det russiske folk. Det er alle enige om. Men vi ser også at de økonomiske sanksjonene vil påvirke våre entreprenører.

Les merles mer
Krig og prisstigning
Publisert:9.03.2022

Krig og prisstigning

Krigen i Ukraina gir store ringvirkninger for Europa og resten av verden. Flere land har innført sanksjoner mot Russland og Hviterussland, samt at Ukraina ikke eksporterer varer som tidligere. Konsekvensen av dette er prisstigning på råvarer og høy etterspørsel i markedet.

Les merles mer
Nytt klimanotat fra MEF
Publisert:7.03.2022

Nytt klimanotat fra MEF

MEF er med på det grønne skiftet og fokuserer på smartere løsninger for vår bransje.

Les merles mer
Innleiehøring på Stortinget
Publisert:16.02.2022

Innleiehøring på Stortinget

MEF deltok denne uka på høring i arbeids- og sosialkomiteen om gjeninnføring av søksmålsrett for fagforeninger.

Les merles mer
Hvem blir årets lærebedrift?
Publisert:15.02.2022

Hvem blir årets lærebedrift?

I år har vi ny rekord, med 9 kandidater. Kunnskapsminister Tonje Brenna annonserer vinneren under Arctic Entrepreneur 6. april.

Les merles mer
Tendens til økning i arbeidsskadedødsfall
Publisert:8.02.2022

Tendens til økning i arbeidsskadedødsfall

30 menn og én kvinne omkom på jobb i fjor. Antall arbeidsskadedødsfall de siste fem årene har vært på et historisk lavt nivå, men nå ser vi dessverre en tendens til at det øker igjen, sier Arbeidstilsynet.

Les merles mer
Opptak av informasjonsmøte om nye graveregler
Publisert:4.02.2022

Opptak av informasjonsmøte om nye graveregler

Arbeidstilsynet har vedtatt endringer i gravereglene. Hva har dette å si for deg som entreprenør? Her kan dere se opptak av informasjonsmøte 3. februar, og laste ned presentasjonen.

Les merles mer
Flere unike hoteller tilgjengelig
Publisert:2.02.2022

Flere unike hoteller tilgjengelig

MEF har en rammeavtale med De historiske - Hotel & spisesteder som kan benyttes av våre medlemsbedrifter. De har fått flere nye destinasjoner i porteføljen sin.

Les merles mer
Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli
Publisert:28.01.2022

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli

Virksomheter pålegges å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, samt å informere om dette arbeidet. De større MEF-bedriftene vil bli berørt.

Les merles mer
Øk din kompetanse hos MEF-skolen
Publisert:20.01.2022

Øk din kompetanse hos MEF-skolen

MEF-skolen har et bredt utdanningstilbud til alle medlemsbedrifter, slik at du kan utvikle dine ansatte og bedriften i takt med samfunnets utvikling.

Les merles mer
Endringer i arbeidsmiljøforskriftene
Publisert:19.01.2022

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Flere endringer i arbeidsmiljøforskriftene trådte i kraft 1. januar 2022.

Les merles mer
Høringssvar - Lov om endringer i Arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse)
Publisert:19.01.2022

Høringssvar - Lov om endringer i Arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse)

Viser til Prop. 35 L (2021-2022) - Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse).

Les merles mer
Hvor skal lærlingene komme fra?
Publisert:17.01.2022

Hvor skal lærlingene komme fra?

Les Julie Brodtkorbs innlegg i Dagens Næringsliv lørdag 15. januar.

Les merles mer
Sikkert arbeid ved vanskelige værforhold
Publisert:14.01.2022

Sikkert arbeid ved vanskelige værforhold

Entreprenører kan forvente tilsyn fra kommuner når det gjelder sikkerhet mot naturfarer.

Les merles mer
Endringer i gravereglene
Publisert:13.01.2022

Endringer i gravereglene

Arbeidstilsynet har vedtatt endringer i gravereglene. Endringene er satt i kraft allerede fra 1. januar 2022.

Les merles mer
MEF og Storebrand har fornyet handelsavtalen
Publisert:13.01.2022

MEF og Storebrand har fornyet handelsavtalen

Det betyr lavere kostnad for deg som arbeidsgiver – og mer i pensjon for dine ansatte.

Les merles mer