Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 1-07-2022

Flere lovendringer trer i kraft i dag

Den 1. juli 2022 er det flere lover og lovendringer som trer i kraft. Her en oversikt over de lovendringene som er særlig relevante for arbeidsgivere og våre medlemmer.

For en fullstendig oversikt over hvilke lover og lovendringer som trer i kraft i dag.

Begrensing i reglene om midlertidig ansettelse
Fra 1. juli 2022 vil det ikke lenger være adgang til å ansette arbeidstakere på generelt grunnlag i inntil 12 måneder. Den tidligere bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f) som ga arbeidsgiver adgang til å ansette midlertidig i inntil 12 måneder på generelt grunnlag fjernes. Det betyr at midlertidige ansettelser kan kun skje dersom arbeidet er av midlertidig karakter, ved vikariat, for praksisarbeid, for deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV, og for deltakere i den organiserte idretten.

For mer informasjon om denne lovendringen, se vår nyhetsartikkel.


Kollektiv søksmålsrett for ulovlig innleie fra bemanningsforetak
Adgangen til kollektiv søksmålsrett gjeninnføres. Dette betyr at fagforeninger i en virksomhet som har leid inn arbeidstakere fra bemanningsforetak, kan reise søksmål i eget navn om lovligheten av slik innleie. Dette er fra 1. juli 2022 regulert i arbeidsmiljøloven § 17-1 (5).


Åpenhetsloven trer i kraft
Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Åpenhetsloven stiller krav til hvordan større bedrifter skal ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, hos forretningspartnere og i leverandørkjeden. Fra 1. juli 2022 vil også enhver kunne be om skriftlig informasjon fra bedrifter som omfattes av loven, om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet til aktsomhetsvurderingen etter åpenhetsloven.

MEF har utarbeidet en sjekkliste for oppfølging av loven. Denne er nå publisert i både KSMEF og SmartMEF.

For mer informasjon om åpenhetsloven, se nyhetsartikkel om åpenhetsloven her. (denne lenken fungerer ikke, du må sørge for å koble en url til lenken i sanity)

Se også opptak av webinar om åpenhetsloven her. (denne lenken fungerer ikke, du må sørge for å koble en url til lenken i sanity)

Relaterte nyheter

Ny lov om offentlige anskaffelser
Publisert:19.02.2024

Ny lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutvalget har utarbeidet et nytt lovforslag for offentlige innkjøp. Vi har kommet med innspill, les vårt høringssvar her.

Les merles mer
Tydeligere skille mellom arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker
Publisert:29.01.2024

Tydeligere skille mellom arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker

Endring i arbeidsmiljøloven kan medføre at flere selvstendige oppdragstakere blir ansett for å være arbeidstakere.

Les merles mer
Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024
Publisert:21.12.2023

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024

Som med endringene i innleiereglene er også formålet med disse endringene å styre de ansattes rettigheter i arbeidslivet.

Les merles mer