Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 25-03-2022

Endringer i regelverket for midlertidig ansettelse

Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som påvirker bedriftenes mulighet til å benytte midlertidig ansettelse.

Arbeidsmiljøloven (aml.) åpner i dag for at for at det kan inngås avtaler om midlertidig ansettelse «for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker» (aml. § 14-9 (2) bokstav f).

Denne muligheten til midlertidig ansettelse forsvinner fra og med 1. juli 2022 grunnet endringer i arbeidsmiljøloven. Etter endringen vil avtale om midlertidig ansettelse kun inngås:

  • når arbeidet er av midlertidig karakter
  • for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
  • for praksisarbeid
  • med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
  • med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Regjeringen hadde forslaget ute på høring i januar, og MEF stilte seg i høringssvaret negativ til endringen.

Vi mener dagens mulighet til å ansette midlertidig for en periode på inntil tolv måneder, utgjør et av flere verktøy som bedriftene kan benytte for å inkludere flere av de som står i fare for å havne utenfor arbeidslivet.

Vi kan heller ikke se at det eksisterer forskning som finner negative effekter knyttet til bruken av bestemmelsen. Tvert imot, arbeidskraftundersøkelsen til SSB viser at andelen midlertidige ansatte i 2020 faktisk var marginalt lavere enn nivået i 2015, da bestemmelsen ble innført.