Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 5-05-2022

Slik rammes vi – slik jobber vi

Våre medlemsbedrifter står nå i den dypeste krisen i nyere tid. Anleggsnæringen rammes av en rekke negative faktorer som slår inn samtidig og som truer våre virksomheten til mange MEF-bedrifter.

Prisene på drivstoff, energi, råvarer og materialer har som følge av krigen i Ukraina økt, i et slikt omfang at det har ført til en merkbar nedgang i lønnsomheten hos MEFs medlemsbedrifter. Konsekvensen er at det som alltid har vært trygge arbeidsplasser nå står i fare å forsvinne fordi medlemsbedrifter må nedbemanne eller vil forsvinne fordi de går konkurs eller må nedlegges.


MEF har gjennomført to medlemsundersøkelser etter at krigen i Ukraina startet som begge viser at effekten av raskt økede priser betydelig påvirker MEF-bedriftene.


Resultatene av undersøkelsene bruker vi for at politikerne skal iverksette tiltak som reduserer de økonomiske konsekvensene krisen vår bransje befinner oss i.


- Vi ber om noe så enkelt som at kontraktene justeres med prisindeks så det ikke er distriktsarbeidsplassene som må ta regningen for den uforutsette situasjonen vi står i, sier Julie Brodtkorb.


Må få tilstrekkelige bevilgninger


MEF er svært bekymret for at byggherrene, spesielt de offentlige i statlig og kommunal sektor, ikke er villige til å kompensere for de økte kostnadene anleggsentreprenørene nå møter i forhold til prisøkningen til så og si alle innsatsfaktorer. Et ikke ubetydelig antall entreprenører, taper nå penger på sine prosjekter. En slik situasjon er uakseptabel. MEF forventer at de offentlige byggherrene nå gistilstrekkelige bevilgninger som sikrer at pågående prosjekter blir gjennomført på en god måte.


Anleggsbransjen er nå helt avhengig av regjeringen og Stortinget straks sørger for tilstrekkelig inndekning og går i dialog med vår bransje for å sikre at samfunnsviktige prosjekter gjennomføres på en betryggende måte. Både statlige og kommunale myndigheter er avhengige av at prosjekter gjennomføres i tråd med fastsatte planer.


MEF er i direkte dialog med sentrale politikere i storting og regjering. Dersom Regjeringen ikke kommer vår bransje i møte i revidert nasjonalbudsjett vil situasjonen være krevende, men vi vil da forsøke å få Stortinget til å få på plass tiltak før sommeren.

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer