Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 5-05-2022

Slik rammes vi – slik jobber vi

Våre medlemsbedrifter står nå i den dypeste krisen i nyere tid. Anleggsnæringen rammes av en rekke negative faktorer som slår inn samtidig og som truer våre virksomheten til mange MEF-bedrifter.

Prisene på drivstoff, energi, råvarer og materialer har som følge av krigen i Ukraina økt, i et slikt omfang at det har ført til en merkbar nedgang i lønnsomheten hos MEFs medlemsbedrifter. Konsekvensen er at det som alltid har vært trygge arbeidsplasser nå står i fare å forsvinne fordi medlemsbedrifter må nedbemanne eller vil forsvinne fordi de går konkurs eller må nedlegges.


MEF har gjennomført to medlemsundersøkelser etter at krigen i Ukraina startet som begge viser at effekten av raskt økede priser betydelig påvirker MEF-bedriftene.


Resultatene av undersøkelsene bruker vi for at politikerne skal iverksette tiltak som reduserer de økonomiske konsekvensene krisen vår bransje befinner oss i.


- Vi ber om noe så enkelt som at kontraktene justeres med prisindeks så det ikke er distriktsarbeidsplassene som må ta regningen for den uforutsette situasjonen vi står i, sier Julie Brodtkorb.


Må få tilstrekkelige bevilgninger


MEF er svært bekymret for at byggherrene, spesielt de offentlige i statlig og kommunal sektor, ikke er villige til å kompensere for de økte kostnadene anleggsentreprenørene nå møter i forhold til prisøkningen til så og si alle innsatsfaktorer. Et ikke ubetydelig antall entreprenører, taper nå penger på sine prosjekter. En slik situasjon er uakseptabel. MEF forventer at de offentlige byggherrene nå gistilstrekkelige bevilgninger som sikrer at pågående prosjekter blir gjennomført på en god måte.


Anleggsbransjen er nå helt avhengig av regjeringen og Stortinget straks sørger for tilstrekkelig inndekning og går i dialog med vår bransje for å sikre at samfunnsviktige prosjekter gjennomføres på en betryggende måte. Både statlige og kommunale myndigheter er avhengige av at prosjekter gjennomføres i tråd med fastsatte planer.


MEF er i direkte dialog med sentrale politikere i storting og regjering. Dersom Regjeringen ikke kommer vår bransje i møte i revidert nasjonalbudsjett vil situasjonen være krevende, men vi vil da forsøke å få Stortinget til å få på plass tiltak før sommeren.

Relaterte nyheter

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer
Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning
Publisert:9.01.2023

Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning

Det er nå klart at overgangsordning for Sentral godkjenning blir forlenga til 1. juli 2025.

Les merles mer