Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Foto: CF Wesenberg - Kolonihaven
Publisert: 1-08-2022

Stygge humper i vår felles formue

En av våre største nasjonalformuer får en nesten ufattelig dårlig behandling.
Les Julie Brodtkorbs kronikk på NRK fra i sommer.

Det norske veisystemet er bygd opp gjennom generasjoner. Det er verdt minst 1000 milliarder kroner, men som nasjon er vi ikke i nærheten av å bruke det som trengs for å ta vare på det som er skapt.

I disse dager fylles de norske veiene av nordmenn på vei til hytter, feriehus og slektsbesøk i andre deler av landet. Vi beveger oss på et veisystem lengre enn to ganger rundt ekvator.

Regjeringen gjør samferdsel til den store kutt-sektoren.

Det er bygd opp gjennom 400 års hardt arbeid av våre forfedre. Veisystemene binder bydeler, kommuner, fylker og landsdeler sammen. Det gjør oss til ett folk og det bidrar til at vi kan samhandle med omverden.

Likevel velger norske politikere å prioritere ned drift og vedlikehold av landets livsnerve. Manglende bevilgninger til særlig vedlikehold går i arv mellom ulike regjeringer og ulike samferdselsministre og finansministre. Nasjonalformuen vår får flere og flere humper, sprekker, rifter og stygge sår hvert eneste år.

Mange har forsøkt å beregne hvor stort vedlikeholdsetterslepet er på våre veisystemer. Det er minimum 100 milliarder kroner. De årlige statsbudsjettene er ikke i nærheten av å bevilge det som trengs.

Har de tenkt å la forfallet av våre veier bli en av merkesteinene til denne Regjeringen?

Likevel er 2022 ett av de verste årene i den norske veihistorien. I statsbudsjettet ble det satt av 3,2 milliarder kroner til drift og vedlikehold over Statens vegvesens budsjett. Det er for lite allerede i utgangspunktet.

En pandemi og en krig i Europa har påført veieierne og entreprenørene som drifter og vedlikeholder veiene enorme prisøkninger. Statens vegvesen har beregnet at prisøkningen spiser opp 600 millioner kroner av budsjettet.

Et trangt budsjett blir plutselig 20 prosent trangere.

Hva gjør Regjeringen? Hvor mange millioner gikk de inn med for å kompensere deler av dette tapet og forhindre et ytterligere etterslep på drift og vedlikehold i revidert statsbudsjett?

De bevilget – tro det eller ei – 50 millioner kroner mindre i revidert nasjonalbudsjett enn i det opprinnelige budsjettet. Regjeringen kutter altså 50 millioner kroner i et vedlikeholdsbudsjett som på få måneder i realiteten er svekket med 600 millioner kroner.

Kuttene kommer til å påføre vår nasjonalformue enda større sår og skader. 2022-vedlikeholdet skulle skje denne sommeren, men må altså kuttes drastisk på grunn av prisøkningen og Regjeringens manglende vilje til å ta grep.

Kuttene ødelegger ikke bare veiene. De skaper også enorme problemer for de menneskene som har som levebrød å drifte og vedlikeholde disse veiene. Norske maskinentreprenører er i en stor krise på grunn av prisene på diesel og andre innsatsfaktorer.

Dårlig sommervedlikehold gjør det enda vanskeligere å ha gode vinterveier.

Vi har en regjering som gjør krisen enda større ved at det blir mindre arbeid å utføre. Regjeringen som lovet distriktsarbeidsplassene gode vilkår.

Løpet er kjørt for 2022. Nå sitter de som bygger og vedlikeholder norske veier med hjertet i halsen i påvente av 2023-budsjettet. Regjeringen har allerede varslet betydelige kutt. I tillegg vet vi at dårlig sommervedlikehold gjør det enda vanskeligere å ha gode vinterveier i vinternasjonen Norge.

Om det i det hele tatt finnes maskinentreprenører som er i stand til å levere tjenester til en offentlig sektor som må få enda mer ut av enda mindre i månedene framover.

Regjeringen gjør krisen enda større ved at det blir mindre arbeid å utføre.

Regjeringen gjør samferdsel til den store kutt-sektoren. Er det fordi samarbeidspartner SV ikke er spesielt glad i veier? Er det fordi Regjeringen mener det er lettere å behandle veiformuen skjødesløst enn å fordele kuttene på ulike områder?

Som administrerende direktør i Maskinførernes Forbund (MEF), med 2300 medlemmer som bygger norsk infrastruktur natt og dag, vil jeg bruke sommeren til å minne Regjeringen om hva som står på spill når de møtes til sin budsjettkonferanse i august.

Om de gjør alvor av sine kutt blir det færre nye veier og dårligere vedlikehold av veiene vi har. Veiformuens forringes. I tillegg har Regjeringen foreløpig ikke gjort noe som helst for å hjelpe en anleggsbransje i krise på grunn av prisstigningen på diesel og andre innsatsfaktorer.

Statsbudsjettene er ikke i nærheten av å bevilge det som trengs.


De som kjører på norske sommerveier i 2022 tenker kanskje ikke så mye på akkurat dette i disse hektiske sommerdager. Men partiet som med rette tar sin del av æren for å bygge landet (Ap) og partiet som er så glad i norske lokalsamfunn (Sp), bør bruke sommeren til å spørre seg selv om de har tenkt å la forfallet av våre veier bli en av merkesteinene til denne Regjeringen.

Alle lokalpolitikere vi møter fra Ap og Sp sier det motsatte: De vil redde små dieselavhengige anleggsbedrifter og opprettholde veibevilgningene.

Så får vi se om Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum lytter til dem.

Kronikken ble først publisert på NRK 10. juli 2022

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer