Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Fra v: Bjørn Rosenberg og Jens Knapstad fra LO
Publisert: 23-06-2022

Enighet i tarifforhandlinger på Miljøoverenskomsten

Torsdag 5. og fredag 6. mai 2022 gjennomførte MEF og LO årets hovedoppgjør på Miljøoverenskomsten. Her kan du se de nye satsene etter lønnsoppgjøret.

De nye satsene ligger som vedlegg nederst i saken.

Det er enighet om et generelt tillegg på 4,00 kr til alle. I tillegg kommer et lavlønnstillegg på 3,00 kr til alle.

Minstelønnen heves med 8,00 kr til 200,32 kr per time.

Kompetansetillegget økes med 0,50 kr til 5,50 kr per time.

De nye lønnssatsene gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2022.

Den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret ligger innenfor frontfagrammen på 3,7 prosent.

Utover dette er partene enige om en revisjon av tariffavtalen, uten realitetsendringer. I tillegg oppnår midlertidige ansatte bedriftsansiennitet fra ansettelse, og det gis lokal forhandlingsrett om lokale tillegg for arbeidstakere som arbeider fast med farlig avfall.

Dessuten revideres pensjonsbilaget, slik at alle arbeidstakere får pensjon fra første krone ut fra den lønnen de mottar.


Ved spørsmål, kontakt juridisk avdeling i MEF:
advokatfullmektig Solveig Wanvik/advokat Thomas Kollerød
Tlf.: 958 00 996/908 46 814

MEFs forhandlingsutvalg: Sverre Huse-Fagerlie, Solveig Nørstrud Wanvik, Bjørn Rosenberg (Østlandet Gjenvinning), Siri Holand Andresen (NordRen), Anders Tverbakk (Retura Iris), Terje Eikevold, Thomas Kollerød. Stein Gunnes var ikke tilstede da bildet ble tatt.
pdfProtokoll fra forhandlinger miljø 2022

Relaterte nyheter

MEFs Landsmøte vel gjennomført
Publisert:13.06.2024

MEFs Landsmøte vel gjennomført

Delegater, tillitsvalgte, øvrige medlemmer, ledsagere og samarbeidspartnere var samlet til en trivelig helg på Hotell Norge i Bergen 7. – 9. juni.

Les merles mer
MEF styrker laget i region Vest
Publisert:11.06.2024

MEF styrker laget i region Vest

MEF er svært tilfreds med at Mona Løvås har takket ja til å bli vår nye regionsjef i region Vest.

Les merles mer
Sakspapirene til Landsmøtet er klare
Publisert:14.05.2024

Sakspapirene til Landsmøtet er klare

Vi gleder oss til MEFs landsmøte som finner sted 7. - 9. juni på Hotell Norge i Bergen. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Les merles mer