Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Foto: Torstein Kiserud - TK film
Publisert: 17-06-2022

Profilering av MEF skog

Skogsentreprenører står samlet i MEF avdeling Skog. Vi har over 110 skogsentreprenører, men fortsatt plass til mange flere. Her kan dere se en ny film lagd for avdelingen.

- MEF Skog ønsker med filmen å synliggjøre en at en skogsentreprenør er starten på hele verdikjeden skog og tre som basert på en grønn ressursutnytting. Vi representerer starten på en verdikjede som årlig omsetter for over 40 mrd. kr og gir lokal verdiskapning i tillegg til viktige eksportinntekter for Norge. sier fagsjef i MEF skog Bjørn Lauritzen.

Filmen er produsert av Torstein Kiserud i TK film juni 2022.