Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 9-01-2023

Forbud mot innleie fra bemanningsforetak

Forbudet trer i kraft 1. april og vil gjelde innleie til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har kommet med endringer i forskrift om innleie fra bemanningsforetak. Endringene innebærer forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Definisjonen av bygningsarbeid fremgår av forskriftens § 4:
Med bygningsarbeid menes
1. oppføring av bygninger,
2. innrednings-, utsmykkings-, og installasjonsarbeid,
3. montering og demontering av prefabrikkerte elementer,
4. riving, demontering, ombygging og istandsetting,
5. sanering og vedlikehold, utenom arbeid som er rutinemessig eller mindre omfattende,
6. graving, sprenging og annet grunnarbeid i tilknytning byggeplass, og
7. annet arbeid som utføres i tilknytning til byggearbeid.

Med byggeplass menes enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygningsarbeid av et visst omfang.

Arbeid som ikke faller inn under definisjonen av «bygningsarbeid» ovenfor vil ikke være omfattet av forbudet. Vi minner imidlertid om at Stortinget nylig har vedtatt en generell innstramming i muligheten til innleie fra bemanningsforetak. Denne innstrammingen gjelder for hele landet.


Ikrafttredelse
Endringsforskriften trer i kraft 1. april 2023. Forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold gis virkning fra 1. juli 2023 for:

  • konkrete innleieavtaler som foreligger på ikrafttredelsestidspunktet, og
  • oppdragskontrakter som er inngått før ikrafttredelsen under forutsetning av at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen. Det samme gjelder hvor bindende tilbud er inngitt før ikrafttredelsen.


Øvrige endringer i innleieregelverket
I løpet av 2022 ble det vedtatt flere vesentlige endringer i innleieregelverket. Her kan du lese mer om disse.

Vi oppfordrer MEF-medlemmer som ønsker en gjennomgang av innleiereglene til å delta på vårt webinar den 3. februar. Påmelding finner du her.

Relaterte nyheter

Lønn for røde dager
Publisert:16.04.2024

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?
Publisert:2.04.2024

Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?

1. januar i år trådte det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, og ytterligere endringer følger på 1. juli.

Les merles mer
Må du permittere?
Publisert:26.02.2024

Må du permittere?

Står du i fare for å permittere ansatte? Her får du fakta, og informasjon om framgangsmåte.

Les merles mer