Lønnsoppgjøret har pause til 28. september
Publisert:14.09.2020

Lønnsoppgjøret har pause til 28. september

Det ble for liten tid til å bli enige om alle forhold 8. – 9. september. Forhandlingene fortsetter derfor 28. september.

Les merles mer
Ønsker å øke bruken av lavtemperaturasfalt
Publisert:10.09.2020

Ønsker å øke bruken av lavtemperaturasfalt

- Både asfaltbransjen og Arbeidstilsynet ønsker å oppfordre fylkeskommunene og andre veieiere til å øke bruken av lavtemperaturasfalt på norske veier.

Les merles mer
Arbeidstilsynet varsler landsdekkende aksjon i bygg og anlegg
Publisert:9.09.2020

Arbeidstilsynet varsler landsdekkende aksjon i bygg og anlegg

Farlig arbeid i høyden eller med sag er årsak til mange alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg. – Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått.

Les merles mer
- Nå er det en god anledning til å tette VA-etterslepet
Publisert:8.09.2020

- Nå er det en god anledning til å tette VA-etterslepet

NORSK VANNS ÅRSKONFERANSE 2020: - Vi ber nå om at planlagte prosjekter blir lyst ut, og at Staten må øke sine investeringer i nødvendige prosjekter. MEF og Norsk Vann skal fortsatt stå sammen i kampen for å sikre norsk infrastruktur.

Les merles mer
Oppdatert kostnadsindeks for august
Publisert:7.09.2020

Oppdatert kostnadsindeks for august

Kostnadene for drift av anleggsmaskiner gikk ned med 1,4 prosent det siste året.

Les merles mer
Brudd i forhandlingene om miljøoverenskomsten
Publisert:4.09.2020

Brudd i forhandlingene om miljøoverenskomsten

MEF og LO, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund møttes til forhandlinger på miljøavtalen 2. og 3. september.

Les merles mer
Gratis KSMEF webinar
Publisert:3.09.2020

Gratis KSMEF webinar

Det blir gjennomgått enkelttema i bruk av KSMEF. Webinarene er rettet mot de som administrerer KSMEF i bedrift og prosjekt. Neste (og siste) webinar er 25. november.

Les merles mer
Bli bedre i bruken av Teams
Publisert:1.09.2020

Bli bedre i bruken av Teams

Det er fortsatt begrensinger på å møtes fysisk, derfor er det lurt å få opplæring i digitale verktøy. Se webinaret fra Telenor gratis her.

Les merles mer
Meld deg på digital Administrasjonsskole i høst
Publisert:25.08.2020

Meld deg på digital Administrasjonsskole i høst

Bli tryggere i egen bedrift. Dette er skolen for de som jobber med det administrative i bedriften. Digitale samlinger. Påmeldingsfrist førstkommende fredag 28. august.

Les merles mer
Arctic Entrepreneur 2021 avlyses
Publisert:25.08.2020

Arctic Entrepreneur 2021 avlyses

På grunn av koronaviruset, og restriksjoner på arrangementer med over 200 personer, har styret i MEF Service bestemt at neste års arrangement på Gardermoen avlyses.

Les merles mer
Fremdeles bestillingsproblemer for HMS-kort
Publisert:21.08.2020

Fremdeles bestillingsproblemer for HMS-kort

Enkelte virksomheter opplever fortsatt problemer med å bestille HMS-kort. Arbeidstilsynet vil presisere at det er lovlig å arbeide frem til HMS-kort er mottatt, men arbeidsgiver må da kunne dokumentere at kort er under bestilling.

Les merles mer
Ny distriktssjef i Agder
Publisert:21.08.2020

Ny distriktssjef i Agder

Vi ønsker Julie Rosenlind Falch velkommen i MEF som ny distriktssjef i Agder.

Les merles mer
Invitasjon til skogdag
Publisert:20.08.2020

Invitasjon til skogdag

Velkommen til skogdag i Øyer 28. august 2020.

Les merles mer
Konsekvensene av graveskader- analyse
Publisert:20.08.2020

Konsekvensene av graveskader- analyse

Vista Analyse AS har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet beregnet samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til graveskader.

Les merles mer
Unntak fra krav om 3PMSF-merking på piggdekk
Publisert:17.08.2020

Unntak fra krav om 3PMSF-merking på piggdekk

Statens vegvesen har vedtatt et generelt unntak som gjelder for vintersesongen 2020/21.

Les merles mer
Ledig stilling i Region Vest
Publisert:14.08.2020

Ledig stilling i Region Vest

Vi søkjer etter fagrådgjevar til vårt kontor i Bergen. Søk innan 1. september.

Les merles mer
Utvider permitteringsperioden til 52 uker
Publisert:13.08.2020

Utvider permitteringsperioden til 52 uker

For å motvirke unødvendige oppsigelser vil regjeringen utvide permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.

Les merles mer
Datoer for tariffoppgjøret 2020
Publisert:11.08.2020

Datoer for tariffoppgjøret 2020

Forhandlingene om anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører og miljøoverenskomsten vil foregå i september.

Les merles mer
Søk høyere yrkesfaglig utdanning
Publisert:10.08.2020

Søk høyere yrkesfaglig utdanning

Sirkulær disponering av vann på Norges grønne fagskole- VEA er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere, rørleggere, anleggsrørleggere og anleggsarbeidere. Ledige studieplasser med oppstart i september!

Les merles mer
Høringssvar til endringer i bokføringsforskriften
Publisert:6.08.2020

Høringssvar til endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementets forslag til endringer vil i liten grad avhjelpe entreprenørenes likviditetsutfordringer, mener MEF og NAF.

Les merles mer