Frist for rapportering etter åpenhetsloven
Publisert:16.05.2023

Frist for rapportering etter åpenhetsloven

Bedrifter som omfattes av loven plikter å offentliggjøre redegjørelse for egen aktsomhetsvurdering innen 30. juni.

Les merles mer
Ny Vannstandard forsinket
Publisert:11.05.2023

Ny Vannstandard forsinket

Norsk vann opplyser på sine nettsider at arbeidet med ny Vannstandard som skal erstatte VA-norm og VA/Miljø-blad, er forsinket.

Les merles mer
Tyveri av GPS-enheter
Publisert:9.05.2023

Tyveri av GPS-enheter

Politiet mottar jevnlig anmeldelser om tyveri av GPS-enheter på anleggsmaskiner. Her kommer de med tips til forebyggende tiltak.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer
Årsrapport fra regionale verneombud
Publisert:18.04.2023

Årsrapport fra regionale verneombud

I anleggsbransjen startet 2022 rolig for RVO, men aktiviteten tok seg raskt opp, og det utviklet seg til et tilnærmet normalår.

Les merles mer
Trykkfeil i Miljøoverenskomsten
Publisert:17.04.2023

Trykkfeil i Miljøoverenskomsten

Ved en inkurie trykket feil sats for fagarbeidertillegg i Overenskomst for Miljøvirksomheter 2022-2024.

Les merles mer
Støtteprogram for å kutte utslipp
Publisert:14.04.2023

Støtteprogram for å kutte utslipp

Enova lanserer to program som skal bidra til reduserte utslipp fra bygge- og anleggsbransjen. Programmene skal løpe i to år og gjennomføres som konkurranser med søknadsfrister.

Les merles mer
Alternativer til innleie av arbeidskraft
Publisert:13.04.2023

Alternativer til innleie av arbeidskraft

1. april trådte det i kraft endringer i regelverket for innleie. Her finner du informasjon om alternativene.

Les merles mer
MEFs krisetelefon - alltid tilgjengelig
Publisert:31.03.2023

MEFs krisetelefon - alltid tilgjengelig

Skulle det skje en ulykke, så kan du som medlem få hjelp til å håndtere første kritiske fase. Ring 948 20 948 (07.00 - 23.00). Krisetelefonen er tilgjengelig hver dag hele året.

Les merles mer
Kvalitetssikring må nå gjøres i SmartMEF
Publisert:28.03.2023

Kvalitetssikring må nå gjøres i SmartMEF

KSMEF stenger for nye prosjekter 31. mars. Det er fortsatt mulig å bruke KSMEF på eksisterende prosjekter, men vi anbefaler å gå over til SmartMEF.

Les merles mer
Tariffbedrifter kan søke støtte til kompetanse-hevende tiltak
Publisert:28.03.2023

Tariffbedrifter kan søke støtte til kompetanse-hevende tiltak

Medlemsbedriftene som er bundet av anleggsoverenskomsten (MEF-NAF) eller miljøoverenskomsten (MEF-LO) kan nå søke om midler til bruk innen utdanning av ledere og ansatte.

Les merles mer
Dette bør du vite om innleieregelverket
Publisert:27.03.2023

Dette bør du vite om innleieregelverket

Viktige endringer i innleieregelverket trer i kraft 1. april. Her får du en samlet gjennomgang av regelverket. 

Les merles mer
MEF fyller 75 år
Publisert:10.03.2023

MEF fyller 75 år

I år er det 75 år siden MEF ble etablert. I den anledning har vi lagd en jubileumsbok som er til salgs for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Les merles mer
Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs
Publisert:9.03.2023

Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs

Sirkulær disponering av vann på Norges grønne fagskole- VEA er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere, rørleggere, anleggsrørleggere og anleggsarbeidere. Søk innen 15. april!

Les merles mer
Ny medlemsfordel: MEF Klimakalkulator
Publisert:23.02.2023

Ny medlemsfordel: MEF Klimakalkulator

MEF klimakalkulator er et verktøy for dere i anleggsbransjen som ønsker, eller har krav til å beregne og redusere klimafotavtrykket på prosjekt eller ved fremstilling av produkter.

Les merles mer
Hva er permittering?
Publisert:6.02.2023

Hva er permittering?

Permittering innebærer et midlertidig opphør av arbeidsavtalen, hvor arbeidstaker fritas for arbeidsplikt i permitteringsperioden, og arbeidsgiver fritas for lønnsplikt etter nærmere regler.

Les merles mer
SmartMEF – lurt å komme i gang
Publisert:6.02.2023

SmartMEF – lurt å komme i gang

Vi anbefaler alle våre medlemsbedrifter å ta i bruk SmartMEF. Fra 31. mars vil det ikke lenger være mulig å opprette nye prosjekter i det gamle KSMEF-systemet.

Les merles mer