Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven
Publisert: 25-05-2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Saken er skrevet av Anleggsmaskinen.no

Nylig skrev vi om at regjeringspartiene snudde i forslaget om ny opplæringslov, og at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Nå har innstillingen fra utdannings- og forskningskomiteen blitt offentliggjort på Stortinget, og der slås det endelig fast at OKAB kan:
1. Være part i lærekontrakten for våre medlemmer
2. Forvalte opplæringstilskuddet på vegne av bedriftene

Svært gledelig
– Dette er en stor lagseier, som mange har jobbet tidlig og sent for å sikre. Men først og fremst er det en stor seier for alle nåværende og kommende lærlinger der ute, som nå sikres den beste oppfølgingen også i fremtiden, sier Julie Brodtkorb.

– Vår beste tolkning av Stortingets vedtak, er at OKABs drift i stor grad kan fortsette som i dag. Det er svært gledelig, for OKAB gjør en fantastisk jobb for entreprenørene våre. Regjeringen vil i forskrift kunne detaljregulere hvordan opplæringskontorene skal driftes, og MEF vil jobbe målrettet for at forskriften skal legge godt til rette for at vi forvalter tilskuddet til det beste for lærlingene og fortsatt viser oss tilliten verdig, sier hun videre.

Presisering av rolle
I den nye opplæringsloven, vil opplæringskontorene bli definert som et «samarbeidsorgan» og ikke som godkjent lærebedrift, slik det er i dag. Dette innebærer ingen negative konsekvenser for OKAB, ifølge MEF-sjefen.

– Så vidt vi kan vurdere har ikke det den store praktiske betydningen, men en presisering av at OKAB, som ikke har egenproduksjon, har en annen rolle en bedrifter som har dette, sier Brodtkorb.

– Jeg vet også at OKAB har et stort engasjement for rekruttering og formidling, og flertallet i utdannings- og forskningskomiteen slår helt eksplisitt fast at: «lov ikke er til hinder for at opplæringskontorene fortsatt kan drive veiledning og formidling av lærebedrifter for fylkeskommunen».

Hele innstillingen til ny opplæringslov kan du lese her.

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Anleggsløftet
Publisert:3.05.2024

Anleggsløftet

Anleggsbransjen er kjent for å være inkluderende. Nå har MEF avd. Troms inngått en samarbeidsavtale med NAV, hvor målet er å få flere ut i jobb.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer