Entreprenørenes stansingsrett
Publisert:14.09.2023

Entreprenørenes stansingsrett

Vi får stadig spørsmål fra medlemmer om de kan stanse arbeidene når oppdragsgiver ikke betaler. En slik adgang har entreprenøren, men ikke ved ethvert betalingsmislighold.

Les merles mer
E-læringskurs i førstehjelp
Publisert:11.09.2023

E-læringskurs i førstehjelp

I løpet av kurset vil du lære deg de grunnleggende prinsippene for å utøve livreddende førstehjelp ute, i hjemmet eller på arbeidsplassen. Kurset er basert på nasjonale retningslinjer, og gir deg nødvendig teoretisk opplæring.

Les merles mer
E-læringskurs i sikker bruk av kjemikaler
Publisert:7.09.2023

E-læringskurs i sikker bruk av kjemikaler

Kurset gir en dokumentert og grunnleggende opplæring i helsefarer forbundet med kjemikaliehåndtering, tiltak for sikker håndtering av kjemikalier, samt informasjon om ansvar og plikter for den enkelte arbeidstaker.

Les merles mer
Sikker bruk av maskiner på anleggsplassen
Publisert:4.09.2023

Sikker bruk av maskiner på anleggsplassen

RVO har revidert veilederen for sikker bruk av maskiner på anleggsplassen.

Les merles mer
SmartMEF og KSMEF
Publisert:22.08.2023

SmartMEF og KSMEF

Nye maler, Excel i SmartMEF og veien videre for SmartMEF og KSMEF.

Les merles mer
Hva er konsekvensene etter ekstremværet Hans?
Publisert:21.08.2023

Hva er konsekvensene etter ekstremværet Hans?

Det reelle omfanget av skader etter Hans er ennå langt fra kartlagt, og faremomenter etter været gjør seg fremdeles gjeldende. Her redegjør vi for noen sentrale momenter entreprenører må ta hensyn til.

Les merles mer
Et flom- og skredsikringsbudsjett i 2024
Publisert:18.08.2023

Et flom- og skredsikringsbudsjett i 2024

Viktig beskjed til regjeringen: Statsbudsjettet for 2024 må bli et flom- og skredsikringsbudsjett. Les Julie Brodtkorbs kronikk her.

Les merles mer
Opprydning etter ekstremværet
Publisert:14.08.2023

Opprydning etter ekstremværet

Oppryddingen etter ekstremværet «Hans» er risikofylt arbeid som må foregå på en sikker måte. Les Arbeidstilsynets veiledning for opprydning etter naturskader her.

Les merles mer
Første frist for rapportering etter åpenhetsloven
Publisert:27.06.2023

Første frist for rapportering etter åpenhetsloven

Bedrifter som omfattes av loven plikter å offentliggjøre en redegjørelse innen 30. juni.

Les merles mer
Ny kontaktperson i If
Publisert:21.06.2023

Ny kontaktperson i If

Etter 16 år som MEF-ansvarlig, skal Ulf Michaelsen nå gå av med pensjon. Max Trolle Andersen er ny kontaktperson i If.

Les merles mer
Nå er vi 2400 medlemmer
Publisert:21.06.2023

Nå er vi 2400 medlemmer

MEF har igjen ny medlemsrekord. A. Tangen fra Buskerud ble medlem nummer 2400. Takk for tilliten!

Les merles mer
MEFs resultater i 2022
Publisert:21.06.2023

MEFs resultater i 2022

I starten av 2022 gikk Russland til væpnet angrep på Ukraina. Konsekvensene ble raskt merkbare - også for MEFs medlemmer. Les MEFs årsberetning for 2022 her.

Les merles mer
Stor skogbrannfare
Publisert:20.06.2023

Stor skogbrannfare

Skogbrannfaren i Sør-Norge er nå på rødt nivå og det er nødvendig å ta forhåndsregler for skogsdrifta.

Les merles mer
Donasjon av maskiner til Ukraina
Publisert:16.06.2023

Donasjon av maskiner til Ukraina

DSB har ansvar for å koordinere maskiner og utstyr til Ukraina. Ønsker din bedrift å bidra?

Les merles mer