Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 16-10-2023

Nye maler for innleie er nå tilgjengelig

Innleieregelverket stiller i enkelte tilfeller krav om skriftlig avtale med egne tillitsvalgte. MEF har utarbeidet nye maler som kan benyttes.

MEF anbefaler å benytte skriftlige maler ved innleie av arbeidskraft – både når arbeidsmiljøloven stiller krav om skriftlighet og når dette er frivillig. Skriftlige avtaler gjør det enklere for arbeidsgiver å etterleve sine plikter, i tillegg til at det reduserer muligheten for at det oppstår uenighet og tvister mellom partene.

Som MEF-medlem har du tilgang til et stort antall maler under dokumenter og maler. Du være innlogget for å laste ned.


Når er skriftlig avtale nødvendig?

Først er det viktig å være klar over at arbeidsmiljøloven har to alternativer når det gjelder innleie av arbeidskraft:

  • Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie (innleie fra produksjonsbedrift)
  • Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (innleie fra bemanningsforetak)

Innleie fra produksjonsbedrift er det klart mest fleksible innleiealternativet i loven (Les mer om innleieregelverket her). Før det tas en beslutning om slik innleie, skal innleier i utgangspunktet foreta drøftelser med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder. Selv om det ikke er påkrevd, anbefaler vi at det føres skriftlig protokoll fra drøftelsesmøte – «Mal – protokoll fra drøftelsesmøte om innleie fra produksjonsbedrift» kan da benyttes.

Dersom antallet innleide arbeidstakere overstiger 10 prosent av de ansatte hos innleier (ikke færre enn tre personer), eller innleieforholdet har en varighet ut over ett år, stilles det krav om det i innleiebedriften inngås skriftlig avtale med de tillitsvalgte – «Mal – avtale med tillitsvalgte i forbindelse med innleie fra produksjonsbedrift» kan da benyttes.

Når det gjelder selve avtalen mellom innleiebedriften og produksjonsbedriften som ønsker å leie ut arbeidstakere, stiller ikke arbeidsmiljøloven krav om skriftlighet. Vi anbefaler imidlertid våre medlemmer å benytte «Mal – innleie fra produksjonsbedrift». Denne malen inneholder en nyttig sjekkliste som sikrer at begge parter oppfyller vilkårene for lovlig innleie av denne typen.


Har du spørsmål om innleie, ta kontakt med MEFs juridiske avdeling.

Relaterte nyheter

Lønn for røde dager
Publisert:16.04.2024

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?
Publisert:2.04.2024

Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?

1. januar i år trådte det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, og ytterligere endringer følger på 1. juli.

Les merles mer
Må du permittere?
Publisert:26.02.2024

Må du permittere?

Står du i fare for å permittere ansatte? Her får du fakta, og informasjon om framgangsmåte.

Les merles mer