Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 5-10-2023

Ny godkjenningsordning for bemanningsforetak

Ordningen innføres med virkning 1. januar. Brudd på regelverket kan resultere i overtredelsesgebyr for både innleier og utleier.

Det er i dag krav om at alle virksomheter som har til formål å drive utleie av arbeidskraft, skal være registrerte som bemanningsforetak i Arbeidstilsynets register. Fra og med 1. april 2024 blir dette registeret erstattet med en godkjenningsordning. Det vil etter denne datoen være forbudt å leie ut/inn arbeidskraft fra bemanningsforetak uten godkjenning.

Godkjenningsordningen er en oppfølging av innstrammingene i muligheten til innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak som trådte i kraft 1. april 2023. Endringene er tidligere omtalt i denne saken.

Hva er et «bemanningsforetak»?

Arbeidsmiljøloven oppstiller to alternativer for innleie:

  • Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie (ofte omtalt som innleie fra produksjonsbedrift)
  • Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)

Begge alternativene forutsetter at innleier og utleier oppfyller bestemte vilkår (dette kan du lese mer om i denne saken).

Skillet mellom bemanningsforetak og produksjonsbedrifter er ikke alltid åpenbart, og må vurderes i det enkelte tilfellet. I arbeidsmiljøloven vises det blant annet til at virksomheter som leier ut mer enn 50 prosent av fast ansatte ikke kan anses for å være «produksjonsbedrifter.»

I denne sammenhengen er det særlig verdt å merke seg at dersom innleieforholdet ikke oppfyller vilkårene for innleie fra produksjonsbedrift, må innleieforholdet vurderes etter reglene for bemanningsforetak – og utleiebedriften må da også være godkjent som bemanningsforetak.

Konsekvenser

Brudd på innleieregelverket – inkludert godkjenningsordningen – kan resultere i overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet. Overtredelsesgebyret vil kunne ilegges både innleier og utleier. Gebyret kan utgjøre inntil 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Ved innleie fra bemanningsforetak som mangler godkjenning, kan den innleide arbeidstakeren kreve fast ansettelse hos innleier. Arbeidstakeren kan i tillegg fremme erstatningskrav overfor innleier.

Om godkjenningen

For å bli godkjent må bemanningsforetaket enten være registrert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap i Norge, eller stille sikkerhet i form av garanti fra bank eller forsikringsselskap for egenkapital tilsvarende minstekrav til aksjekapital for aksjeselskap/allmennaksjeselskap.

Virksomheten må i tillegg legge frem dokumentasjon som viser at den:

  • oppfyller kravet om vernetjeneste etter arbeidsmiljøloven,
  • har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i virksomheten,
  • har rutiner som skal sikre at reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak oppfylles, og
  • har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade.

Søknadsskjemaet til den nye godkjenningsordningen vil bli tilgjengelig på Arbeidstilsynets nettsider i november.

Nytt register
Arbeidstilsynet vil erstatte dagens register med et offentlig tilgjengelig register for godkjenningsordningen. Det vil her være mulig å se status for søknaden til den enkelte virksomhet («godkjent» / «søknad under behandling» / «ikke godkjent»).


Overgangsordning

I perioden 1. januar til 31. mars 2024 vil det også være tillatt med innleie fra virksomhet som har søknad om godkjenning til behandling.

Har du spørsmål knyttet til innleie, ta kontakt med MEFs juridiske avdeling.

Relaterte nyheter

Lønn for røde dager
Publisert:16.04.2024

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?
Publisert:2.04.2024

Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?

1. januar i år trådte det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, og ytterligere endringer følger på 1. juli.

Les merles mer
Må du permittere?
Publisert:26.02.2024

Må du permittere?

Står du i fare for å permittere ansatte? Her får du fakta, og informasjon om framgangsmåte.

Les merles mer