Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 3-10-2023

Tilsyn med sikkerheten mot naturfarar

Kommunal- og distriktsdepartementet ber kommunane fortsette å prioritere tilsyn med at sikkerheit mot naturfarar er ivaretatt ved bygging.

– Skadane som følge av ekstremvêr som «Hans» viser kor viktig det er å ha kontinuerleg søkelys på sikkerheita mot naturfarar, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Tilsyn med at det er utarbeida dokumentasjon for oppfylling av krav til sikkerheit mot natur er viktig fordi det kan få direkte betydning for enkeltpersonar si sikkerheit.

– For innbyggarane kan det opplevast som tryggande å vite at kommunane prioriterer tilsyn som har betydning for deira sikkerheit. Det kan òg bidra til å motverke at det oppstår farlege situasjonar og store økonomiske tap, seier statsråden.

Departementet har derfor bestemt i byggesaksforskriften å vidareføre dagens prioriterte tilsynsområde for kommunane i to nye år.

Kilde: Regjeringen.no

Relaterte nyheter

Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen 2024
Publisert:31.10.2023

Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen 2024

Vi vil også i 2024 arrangere Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen. Hold av datoene, påmeldingen er snart klar!

Les merles mer
Nye maler for innleie er nå tilgjengelig
Publisert:16.10.2023

Nye maler for innleie er nå tilgjengelig

Innleieregelverket stiller i enkelte tilfeller krav om skriftlig avtale med egne tillitsvalgte. MEF har utarbeidet nye maler som kan benyttes.

Les merles mer