Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 3-10-2023

Tilsyn med sikkerheten mot naturfarar

Kommunal- og distriktsdepartementet ber kommunane fortsette å prioritere tilsyn med at sikkerheit mot naturfarar er ivaretatt ved bygging.

– Skadane som følge av ekstremvêr som «Hans» viser kor viktig det er å ha kontinuerleg søkelys på sikkerheita mot naturfarar, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Tilsyn med at det er utarbeida dokumentasjon for oppfylling av krav til sikkerheit mot natur er viktig fordi det kan få direkte betydning for enkeltpersonar si sikkerheit.

– For innbyggarane kan det opplevast som tryggande å vite at kommunane prioriterer tilsyn som har betydning for deira sikkerheit. Det kan òg bidra til å motverke at det oppstår farlege situasjonar og store økonomiske tap, seier statsråden.

Departementet har derfor bestemt i byggesaksforskriften å vidareføre dagens prioriterte tilsynsområde for kommunane i to nye år.

Kilde: Regjeringen.no

Relaterte nyheter

Lønn for røde dager
Publisert:16.04.2024

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?
Publisert:2.04.2024

Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?

1. januar i år trådte det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, og ytterligere endringer følger på 1. juli.

Les merles mer
Må du permittere?
Publisert:26.02.2024

Må du permittere?

Står du i fare for å permittere ansatte? Her får du fakta, og informasjon om framgangsmåte.

Les merles mer