E-læringskurs i varmearbeider
Publisert:30.09.2023

E-læringskurs i varmearbeider

Årlig oppstår mange branner på grunn av uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider.

Les merles mer
E-læringskurs i vinterdrift av veg
Publisert:28.09.2023

E-læringskurs i vinterdrift av veg

Kurs om vinterdrift av veg. Lær om blant annet hvilke HMS krav som gjelder og riktig bruk og vedlikehold av utstyr.

Les merles mer
Telenor om 5G-nett
Publisert:26.09.2023

Telenor om 5G-nett

Stadig flere aktører vil basere større deler av virksomheten sin på 5G. Dette stiller helt nye krav og forventninger til mobilnettet.

Les merles mer
Reise med MEF til Spania
Publisert:22.09.2023

Reise med MEF til Spania

Hvert år arrangerer MEF et Veterantreff for medlemmer. I år var det for 21. gang - og turen gikk til den spanske solkysten.

Les merles mer
Er din bedrift klar for strengere klimakrav?
Publisert:21.09.2023

Er din bedrift klar for strengere klimakrav?

Allerede fra 1. januar vektes klima og miljø 30 prosent i offentlige anbud. Lær mer om MEFs klimakalkulator her.

Les merles mer
Entreprenørenes stansingsrett
Publisert:14.09.2023

Entreprenørenes stansingsrett

Vi får stadig spørsmål fra medlemmer om de kan stanse arbeidene når oppdragsgiver ikke betaler. En slik adgang har entreprenøren, men ikke ved ethvert betalingsmislighold.

Les merles mer
E-læringskurs i førstehjelp
Publisert:11.09.2023

E-læringskurs i førstehjelp

I løpet av kurset vil du lære deg de grunnleggende prinsippene for å utøve livreddende førstehjelp ute, i hjemmet eller på arbeidsplassen. Kurset er basert på nasjonale retningslinjer, og gir deg nødvendig teoretisk opplæring.

Les merles mer
E-læringskurs i sikker bruk av kjemikaler
Publisert:7.09.2023

E-læringskurs i sikker bruk av kjemikaler

Kurset gir en dokumentert og grunnleggende opplæring i helsefarer forbundet med kjemikaliehåndtering, tiltak for sikker håndtering av kjemikalier, samt informasjon om ansvar og plikter for den enkelte arbeidstaker.

Les merles mer
Sikker bruk av maskiner på anleggsplassen
Publisert:4.09.2023

Sikker bruk av maskiner på anleggsplassen

RVO har revidert veilederen for sikker bruk av maskiner på anleggsplassen.

Les merles mer
SmartMEF og KSMEF
Publisert:22.08.2023

SmartMEF og KSMEF

Nye maler, Excel i SmartMEF og veien videre for SmartMEF og KSMEF.

Les merles mer
Hva er konsekvensene etter ekstremværet Hans?
Publisert:21.08.2023

Hva er konsekvensene etter ekstremværet Hans?

Det reelle omfanget av skader etter Hans er ennå langt fra kartlagt, og faremomenter etter været gjør seg fremdeles gjeldende. Her redegjør vi for noen sentrale momenter entreprenører må ta hensyn til.

Les merles mer
Et flom- og skredsikringsbudsjett i 2024
Publisert:18.08.2023

Et flom- og skredsikringsbudsjett i 2024

Viktig beskjed til regjeringen: Statsbudsjettet for 2024 må bli et flom- og skredsikringsbudsjett. Les Julie Brodtkorbs kronikk her.

Les merles mer
Opprydning etter ekstremværet
Publisert:14.08.2023

Opprydning etter ekstremværet

Oppryddingen etter ekstremværet «Hans» er risikofylt arbeid som må foregå på en sikker måte. Les Arbeidstilsynets veiledning for opprydning etter naturskader her.

Les merles mer