Har rekruttert ungdom i 50 år
Publisert:15.12.2023

Har rekruttert ungdom i 50 år

Det er 7 kandidater til Årets lærebedrift 2023. Her kan du lese om den sjette kandidaten, Hæhre Entreprenør.

Les merles mer
Håndtering av overvann for nye byggetiltak
Publisert:15.12.2023

Håndtering av overvann for nye byggetiltak

Fra 1. januar 2024 trer nye reglene om håndtering av overvann i TEK og SAK i kraft.

Les merles mer
Nye krav til verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Publisert:12.12.2023

Nye krav til verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Den 1. januar 2024 trer nye endringer i arbeidsmiljøloven i kraft. Her er det blant annet flere endringer som påvirker virksomheters HMS arbeid, da med nye krav til både verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Les merles mer
MEF fornyer handelsavtalene med Circle K og TESS
Publisert:6.12.2023

MEF fornyer handelsavtalene med Circle K og TESS

Vårt utvalg for sentrale handelsavtaler har fornyet avtalene med Circle K og TESS. De nye avtalene gjelder fra januar.

Les merles mer
Bringer skogsbransjen videre
Publisert:4.12.2023

Bringer skogsbransjen videre

Det er 7 kandidater til Årets lærebedrift 2023. Her kan du lese om den femte kandidaten, Ole Bertil Reistad fra Lillehammer.

Les merles mer
Husrom hos Huser Entreprenør
Publisert:24.11.2023

Husrom hos Huser Entreprenør

Det er 7 kandidater til Årets lærebedrift 2023. Her kan du lese om den fjerde kandidaten, Huser Entreprenør AS.

Les merles mer
Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Kjør forsiktig på vinterføre
Publisert:21.11.2023

Kjør forsiktig på vinterføre

I samarbeid med bilsportsutøver Tommy Rustad, vil Statens vegvesen få oppmerksomhet rundt trygg kjøring på vinterføre.

Les merles mer
– En ren fornøyelse med lærlinger
Publisert:14.11.2023

– En ren fornøyelse med lærlinger

Det er 7 kandidater til Årets lærebedrift 2023. Her kan du lese om den tredje kandidaten, AS Birkeland Entreprenørforretning.

Les merles mer
Bli en enda bedre leder
Publisert:14.11.2023

Bli en enda bedre leder

Bli rustet til å møte fremtidens utfordringer, og inspirert til å videreutvikle bedriften. Delta på MEFs Lederprogram!

Les merles mer
Samtale om selvmordsforebygging
Publisert:8.11.2023

Samtale om selvmordsforebygging

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inviterte i oktober til "Samtaler om selvmordsforebygging". Regionsjef Jørn C. Evensen deltok i panelet på vegne av anleggsbransjen.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer
Innspill til stortingsmelding om flom og skred
Publisert:31.10.2023

Innspill til stortingsmelding om flom og skred

MEF deltok på Olje- og energidepartementets innspillmøte 27. oktober. Se vårt innlegg her.

Les merles mer
– Utrolig «gildt» med lærlinger
Publisert:27.10.2023

– Utrolig «gildt» med lærlinger

Det er 7 kandidater til Årets lærebedrift 2023. Her kan du lese om den andre kandidaten, Mellemstrand AS.

Les merles mer