Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 21-12-2023

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024

Som med endringene i innleiereglene er også formålet med disse endringene å styre de ansattes rettigheter i arbeidslivet.

Arbeidstakerbegrepet

Arbeidstakerbegrepet blir i endringene presisert for å gi et tydeligere skille mellom arbeidstakere og oppdragstakere. Arbeidstaker er «enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen». Det skal legges vekt på om 1) personen stiller sin arbeidskraft til disposisjon og 2) og personen er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll.

Utgangspunktet fra nyåret blir at det skal legges til grunn at personen er arbeidstaker, med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et oppdragsforhold.

Styrking av ansattes vern ved omstruktureringer og nedbemanninger i konsern

Der arbeidsgiver er en del av et konsern:

  • Vil ikke oppsigelsen være saklig begrunnet dersom arbeidstakeren kan tilbys annet passende arbeid i konsernet.
  • Arbeidstaker som er sagt opp skal ha fortrinnsrett til ny ansettelse i samme eller annen virksomhet i konsernet, såfremt arbeidstaker er kvalifisert for stillingen.

I konsern med virksomheter som jevnlig har minst 50 ansatte må:

  • Morforetaket etablere rammer for samarbeid, informasjon og drøfting mellom foretakene i konsernet og arbeidstakerne i konsernet.
  • Det informeres og drøftes dersom planer om utvidelse, innskrenkninger eller omlegginger kan få vesentlig betydning for sysselsettingen i flere av virksomhetene i konsernet.


Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Per i dag er det ikke krav om verneombud i virksomheter med færre enn ti ansatte. Dette endres på nyåret ved at grensen justeres til fem ansatte.

Det blir også en endring i kravet til arbeidsmiljøutvalg (AMU). I dag er det krav for virksomheter med 50 eller flere ansatte, mens det fra nyåret blir krav om arbeidsmiljøutvalg for virksomheter med 30 eller flere ansatte. Det skal også opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med mellom 10 -30 ansatte når en av partene i virksomheten krever det.

Ta kontakt med juridisk avdeling i MEF hvis du har spørsmål om de nye endringene i arbeidsmiljøloven.

Relaterte nyheter

Lønn for røde dager
Publisert:16.04.2024

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?
Publisert:2.04.2024

Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?

1. januar i år trådte det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, og ytterligere endringer følger på 1. juli.

Les merles mer
Må du permittere?
Publisert:26.02.2024

Må du permittere?

Står du i fare for å permittere ansatte? Her får du fakta, og informasjon om framgangsmåte.

Les merles mer