Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Nede fra venstre: Kontorleder Kirsten S. Letnes, opplæringskonsulent Jan Vidar Rønning i OKAB, faglig leder Petter Gausen Bremseth og daglig leder David Letnes. Øverst fra venstre: Lærlingene Iselin Undersåker og Andreas Flasnes. (Foto: Runar F. Daler, Anleggsmaskinen)
Publisert: 22-12-2023

Gir lærlingene trygghet og mestringsfølelse

Det er 7 kandidater til Årets lærebedrift 2023. Her kan du lese om den siste kandidaten, Letnes AS.

– Det er mange gode lærebedrifter i region Midt, men i år er det rett og slett ingen andre som når opp på dette nivået! Derfor har Letnes AS blitt nominert til Årets lærebedrift igjen, selv om de var en av kandidatene for fire år siden. Det sier opplæringskonsulent Jan Vidar Rønning i OKAB.

– Alt er så organisert og profesjonelt i Letnes AS. Jeg har oppfølgingssamtale med alle lærlingene én gang i halvåret. Da ringer jeg rundt til bedriftene for å avtale møter, og håper de blir overholdt. Hos Letnes er det litt annerledes. Her sender jeg bare en e-post til kontorleder Kirsten Letnes om hvilke lærlinger jeg skal møte, og så ordner hun resten. Her er det faktisk jeg som blir innkalt til møte! Det er bare ett eksempel på hvordan alt er på stell her, fortsetter Rønning.

– Det tror jeg også gjenspeiler seg i utdanningen lærlingene får. De blir fulgt tett og godt opp, og alle lærlingene ender jo også opp med fagbrev. Det er vel ingen som ikke har klart det. I løpet av de siste ti årene, er det kun én som ikke besto fagprøven. Da han strøk, ringte daglig leder David Letnes til meg umiddelbart og sa at nå måtte jeg komme, for dette måtte vi finne ut av og gjøre noe med. Som sagt så gjort, for på andre forsøk fikk eleven meget godt bestått!

Stolt historie

Letnes AS hadde sin spede begynnelse i 1961, da Anton Magne Letnes gikk til innkjøp av en splitter ny bulldoser av typen Caterpillar D-4. Denne kjørte han på beltene fra gård til gård på Inderøy for å utføre små oppdrag. Det viste seg raskt at mange hadde arbeid de ville ha utført, og snart ble både lastebil, hjullaster og ytterligere en bulldoser kjøpt inn, i takt med at antall ansatte økte. I 1998 overdro Anton aksjene til sønnen David, som i dag er daglig leder i bedriften. For snart ti år siden ble fjell- og bergverksdelen skilt ut som eget selskap, Letnes Fjellsprengning AS, mens Letnes Entreprenør AS tar seg av resten av oppdragene. Letnes AS er morselskapet til begge selskapene, som til sammen har 70 ansatte.

Letnes AS er åpenbart stolte av historien sin, for utenfor kontorbygningen på Inderøy har bulldoseren det hele startet med blitt plassert på en pidestall. Anleggsmaskinen tok turen til Trøndelag og møtte daglig leder, kontorleder, to faglige ledere samt fem lærlinger i bedriften.

Inspirerende og lærerikt

– Hvorfor tar dere inn lærlinger i Letnes?

– Rekruttering er jo hovedgrunnen. Vi er nesten avhengige av å ta inn lærlinger for å få inn nok folk, sier anleggsleder og faglig leder i anleggsgartnerfaget, Petter Gausen Bremseth.

– I tillegg er det inspirerende og lærerikt for oss i bedriften. Det er også givende med tanke på samfunnsansvar, det å ta inn lærlinger, sier kontorleder Kirsten S. Letnes.

– De fleste vi tar inn går et to-pluss-to-løp, altså to år på skole og to år i praksis her i bedriften. Men vi tar også inn enkelte som ikke har blitt ferdige med videregående, eller kanskje ikke engang har fullført grunnskolen. Det er ekstra artig når lærlinger med en litt annen bakgrunn eller som har strevd litt ekstra, får tatt fagbrev. Vi har flere ganger opplevd at lærlingen selv ikke har turt å tro på at et fagbrev var oppnåelig, før fagprøven faktisk er bestått og feiring med kake og kaffe står for tur.

Lærlinger siden 1987

– Det er svært positivt for arbeidsmiljøet å få inn lærlinger. Når unge, lovende mennesker kommer inn med ny kunnskap og idéer, må de andre ansatte skjerpe seg litt. Vi tror miksen mellom unge lærlinger og våre andre ansatte, hvorav flere er over 60 år, er sunt, fortsetter Kirsten Letnes.

– Det er også et krav om lærlinger i offentlige kontrakter, men for oss har det aldri vært noe fokus. Vi har oppfylt det kravet hele tiden, så det er ikke noe vi tenker på, sier daglig leder David Letnes. Han presiserer at bedriftens første lærling fikk fagbrev i anleggsmaskinførerfaget allerede i 1991.

Jentene vil ikke ha spesialbehandling

– Letnes AS har tatt inn stadig flere jenter de senere årene. Nesten halvparten av lærlingene er faktisk jenter nå, forteller opplæringskonsulent Jan Vidar Rønning.

– Ja, vi har hatt en helt klar målsetting om å få inn flere jenter, og det er veldig artig å se at de nå er på full fart inn i bransjen. Fem av våre elleve lærlinger er jenter, og dèt i fire forskjellige fag. Vi opplever at jentene er veldig velkomne blant gutta, og virkelig blir satt pris på. Dette er veldig bra for arbeidsmiljøet vårt, sier Kirsten Letnes.

– Dette er en tøff bransje, ikke minst fysisk. Likevel er jentene opptatt av å bli behandlet likt som gutta. Ingen spesialbehandling, takk!

Dysleksi? Velkommen inn!

– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn lærlinger?

– Karakterer er ikke det vi ser mest på, sier faglig leder Bremseth.

– Nei, da er personlighet viktigere. Er de interessert i faget og bransjen? Egner de seg for denne typen arbeid? sier Kirsten Letnes.

– Det er ikke til å legge skjul på at vi setter pris på om de kommer fra lokalsamfunnet. Det nevnte samfunnsansvaret føles kanskje ekstra viktig når det dreier seg om lokal ungdom, fortsetter hun.

– Det er forresten flere som i forbindelse med intervju lurer på om det er mulig å få jobbe hos oss selv om de har dysleksi. Da svarer vi at her er vi «mange av det slaget», og at det absolutt ikke er noen hindring for å bli lærling hos oss.

Noen via NAV

– Enkelte har også kommet litt «skjevt ut» av ulike grunner, men vi har erfart at dersom de får litt faste rammer og tøyler, så kan det gå veldig bra likevel, sier David Letnes.

– Det var blant annet én jeg husker godt, som kom inn via NAV, som hadde «havna litt utpå». I tillegg hadde han vel knapt holdt i en spade noen gang. Etter en stund satt han og kjørte hjulgraver alene, og vi fikk ham gjennom, smiler han.

– Det krever enda tettere oppfølging fra vår side, både faglig og personlig, men så er det også ekstra artig når de ender opp med å få fagbrev. Det er utrolig stas og rørende å oppleve den gleden og stoltheten, sier Kirsten Letnes.

Fordel med variasjon

– Hvordan følges lærlingene opp i Letnes?

– Vi som er faglige ledere følger dem tett opp, både i det daglige og via jevnlige møter. Lærlingene trenger ikke være i et fast arbeidslag over lang tid, men vi prøver alltid å plassere dem der de får et godt utbytte og best mulig læring. Gjerne sammen med noen som har vært i bedriften lenge, sier Bremseth.

– Vi som er faglige ledere samarbeider tett, og følger også opp lærlingene «for hverandre». Jeg kan for eksempel gjerne ta imot spørsmål fra en anleggsmaskinførerlærling, selv om det er anleggsgartner som er faget mitt. Dessuten har over 90 prosent av de ansatte ute i produksjonen fagbrev, så lærlingene har mange å spille på. I tillegg deltar Kirsten på lærlingemøtene og følger opp på andre områder enn det faglige.

– I de tilfellene det er behov ekstra oppfølging, setter vi oss ned sammen med den lærlingen det gjelder. Noen ganger er også OKAB med på møter. Samarbeidet med OKAB fungerer veldig godt, sier Kirsten Letnes.

Våre faglige ledere gjør en veldig god jobb med lærlingene. Samtidig vil jeg også skryte av de ute i produksjonen som jobber med lærlingene til daglig. De gjør en utrolig viktig jobb.

Vil skape trygghet

– Vi er veldig opptatt av å skape trygghet for lærlingene. Selv om alle ute i produksjonen, også lærlinger, må være innstilt på å jobbe borte på prosjekt, ser vi alltid an situasjonen. Det kan være perioder i livet der man ikke ønsker å jobbe borte og bo på brakke, enten det gjelder lærlinger eller andre ansatte, og da er vi så fleksible at de som gjerne vil bo hjemme, som oftest får mulighet til det. Uansett vil vi gjerne ha lærlingene litt nært den første tida, fortsetter hun.

– Vi prøver også å være tydelige og ærlige med lærlingene. Vi gir dem konstruktive tilbakemeldinger, men selvfølgelig uten at det er kjefting. Slik vil vi det skal være begge veier, for vi ønsker å skape en trygg læringsarena, hvor vi åpent kan snakke om ting.

Mye mestringsfølelse

Anleggsgartnerlærling Iselin Undersåker, bekrefter det Kirsten Letnes forteller.

– De er veldig flinke til å gi tilbakemeldinger her i Letnes, også når det er noe som er bra. Jeg føler virkelig at jeg har vokst mye dette året som lærling. Jeg har blitt satt i mange situasjoner som jeg ikke har vært i før, og det har gitt meg mye mestringsfølelse, forteller Undersåker.

– Det er mange dyktige fagfolk her i bedriften, og de tar seg god til å lære bort og forklare. Litt av grunnen til at jeg valgte Letnes som lærebedrift, er forresten at selv om jeg er anleggsgartnerlærling så får jeg jobbe hele vinteren. Her får jeg være med og kjøre dumper eller være hjelpemannskap ved sprengning, for eksempel. På den måten får jeg bedre forståelse ikke bare for dette faget, men for hele bransjen, sier hun.
Andreas Flasnes, lærling i fjell- og bergverksfaget, stortrives også hos Letnes.

– Jeg hadde vært her på utplassering først, og allerede da fikk jeg prøve litt borerigg. Som lærling har jeg fått være med på alle arbeidsoppgaver i forbindelse med boring og sprenging, og jeg har blitt sendt rundt mange ulike steder. Jeg får se helheten, fra start til slutt, sier han fornøyd.

Tar samfunnsansvar på alvor

– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra OKABs ståsted?

– Letnes AS utmerker seg helt spesielt når det gjelder oppfølging av lærlinger. At en lærling trives på jobb er helt avgjørende for at han eller hun skal lykkes, og her er Letnes virkelig dyktige, sier Jan Vidar Rønning i OKAB.

– Letnes tar dessuten samfunnsansvaret på alvor, i og med at de er åpne for kandidater som ikke alltid har den «rette» bakgrunnen. Mottoet er at alle kan få til noe, bare de møter opp og viser interesse. Bedriften har også erfart hvor viktig det er med kjønnsfordeling på jobb, og nesten halvparten av lærlingene her er nå jenter. De siste ti årene har alle lærlinger i Letnes fått fagbrev, og 21 av 41 har fått karakteren bestått meget godt. Dette sier litt om gjennomføringsevnen og kvaliteten på opplæringen i bedriften, avslutter han.

Kåringen av Årets lærebedrift 2023 finner sted onsdag 24. januar på Arctic Entrepreneur 2024.

Det er 7 kandidater til Årets lærebedrift 2023. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat:

Daglig leder David Letnes, sønnen til grunnleggeren, står her foran maskinen det hele startet med. (Foto: Runar F. Daler)
Lærlingene Iselin Undersåker (34) og Andreas Flasnes (20). (Foto: Runar F. Daler)

Relaterte nyheter

Anleggsløftet
Publisert:3.05.2024

Anleggsløftet

Anleggsbransjen er kjent for å være inkluderende. Nå har MEF avd. Troms inngått en samarbeidsavtale med NAV, hvor målet er å få flere ut i jobb.

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer
Velg yrkesfag innen 1. mars
Publisert:20.02.2024

Velg yrkesfag innen 1. mars

Fristen for å søke skoleplass på videregående skole nærmer seg.
Vi trenger flere fagfolk til Norges viktigste næring. Søk yrkesfag!

Les merles mer