Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 18-05-2023

Klimakalkulator

Et viktig verktøy for våre medlemmer på veien mot bærekraftig suksess. Medlemsfordel for MEF-medlemmer.

I dagens moderne verden står bedrifter overfor stadig økende press for å ta ansvar for klimaendringer og miljøpåvirkning. Klimaendringer er en av de største utfordringene menneskeheten står overfor, og våre medlemsbedrifter spiller en viktig rolle i kampen for å oppnå bærekraftige løsninger.

Det er viktig for oss å både kunne forstå hvor i verdikjeden de ulike miljøbelastningene oppstår, hvor store de er, og hvordan vi kan redusere miljøbelastningen. Her kommer klimakalkulatoren inn i bildet, som et uvurderlig verktøy for å måle, administrere og redusere bedrifters klimaavtrykk.

Kjøp av klimakalkulator
MEF har inngått en avtale med LCA.no om leveranse av klimakalkulator som er tilpasset medlemmenes behov. Selskapet er markedsledende innen programvareløsninger for miljødokumentasjon. Gjennom medlemsavtalen har vi forhandlet oss fram til en gunstig medlemspris. LCA.no tilbyr både programvaren, installasjon, support og rådgivning til våre medlemmer.

Bestill kalkulatoren her


Mer om fordelene klimakalkulatoren skaper for våre medlemmer

Her kan du lese mer om fordelene klimakalkulatoren vil bidra med i din bedrift.

Identifisering av klimagassutslipp
En klimakalkulator gir bedrifter muligheten til å få en nøyaktig og detaljert oversikt over klimagassutslipp i sine prosjekter. Dette omfatter både direkte utslipp, indirekte utslipp og materialer brukt i prosjektet. Elektroniske produktdeklarasjoner på materialer blir en del av regnskapet slik at en her slipper å ha flere regnskap, men får dette inkludert i totalen. Klimaregnskapet kan opprettes i anbudsprosessen, og justeres underveis i prosjektets fremdrift. Dette gjør at vi lettere kan ta faktabaserte beslutninger om hvor vi skal fokusere innsatsen innsats for å redusere miljøbelastningene.

Måling av fremgang
En klimakalkulator gjør det mulig for oss å måle og kvantifisere våre klimaprestasjoner over tid. Ved å etablere en baseline for utslipp og deretter overvåke fremgangen, kan vi identifisere effektive tiltak og dokumentere vår innsats for å redusere klimaavtrykket. Dette gir oss mulighet til å sette mål, evaluere prestasjoner og sammenligne oss med de beste i bransjen og i markedet som helhet.

Økonomiske fordeler
Investering i en klimakalkulator er en god økonomisk beslutning for våre medlemmer. Gjennom identifisering av ineffektive prosesser og energiforbruk kan vi finne områder der kostnadene kan reduseres og effektiviteten økes. I tillegg kan mange selskaper dra nytte av insentiver for å redusere utslippene, noe som kan bidra til å redusere kostnader og forbedre omdømmet.

Omdømme og kundelojalitet
I dagens bevisste forbrukermarked er bærekraft og klimaansvarlighet en stadig viktigere faktor for kundene. Ved å demonstrere et engasjement rundt bærekraft og åpenhet kan vi tiltrekke oss nye kunder og bygge lojalitet hos eksisterende kunder. I tillegg øker vår attraktivitet på rekrutteringsmarkedet. En klimakalkulator gir oss muligheten til å kommunisere vårt engasjement og resultatene vi oppnår på en troverdig måte, og dermed styrke vårt omdømme som en bærekraftig virksomhet.

Klimaendringer som driver for innovasjon
Klimaendringene skaper et behov for å utforske nye teknologier, forretningsmodeller og bærekraftige løsninger. Bedrifter som tar ledelsen i å utvikle og implementere disse løsningene bidrar ikke bare til å takle klimakrisen, men også oppnå konkurransefordeler og drive frem økonomisk vekst.

Relaterte nyheter

Enighet i mellomoppgjør i Anleggsoverenskomsten
Publisert:1.06.2023

Enighet i mellomoppgjør i Anleggsoverenskomsten

MEF og NAF har gjennomført årets mellomoppgjør i Anleggsoverenskomsten på Gardermoen 30. - 31. mai.

Les merles mer
Brudd i tarifforhandlingene
Publisert:26.05.2023

Brudd i tarifforhandlingene

Det ble brudd i tarifforhandlingene på Miljøoverenskomsten 25. mai.

Les merles mer
Trøndersk underholdning på Vinterfesten
Publisert:25.05.2023

Trøndersk underholdning på Vinterfesten

Vi har booket Bjarne Brøndbo til å være konferansier 23. januar, og Carina Dahl til å spille konsert etter middag. Vi lover god stemning på Arctic Entrepreneur!

Les merles mer