Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Foto: CF Wesenberg, Kolonihaven
Publisert: 26-04-2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

I forslaget til ny opplæringslov slås det fast at opplæringskontorene ikke lenger skal være regulert i loven som en lærebedrift, men som et samarbeidsorgan for lærebedrifter. Dette for å rydde opp i ansvarsforholdene mellom fylkeskommunen, lærebedrifter og opplæringskontor for de lovpålagte oppgavene som skal sikre lærlingene formidling til læreplass og opplæring i lærebedrift.

Forslaget har skapt debatt i media og flere har kommet med innspill om at det bør komme klart fram at opplæringskontorene kan være en del av lærekontrakten. Derfor feier nå AP/Sp tvilen av banen med å slå fast at dette vil bli en del av loven.

– Det er bred enighet om at loven må ryddes opp i. Både NHO og LO har ønsket seg en opprydning i loven rundt opplæringskontorene. Blant annet fordi dagens modell kan medføre fare for at ikke lærlingtilskuddet i tilstrekkelig grad kommer de som har læretid i bedrift til gode, og fordi dagens plikter og regler for lærebedrifter ikke passer opplæringskontorene, sier utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Elise Waagen.

– Vi er opptatt av at fokuset framover skal handle om hvordan vi kan styrke dag- og yrkesopplæringa i Norge og hvordan opplæringskontorene kan bidra på en god måte til det, slår Waagen fast.

– Opplæringskontora er vesentlige i formidling av lærlinger, og nå blir det mulig med et bredt flertall for å beholde lovfestinga av opplæringskontor, og vi har lyttet til innspillene, påpeker Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand.

Administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb, er strålende fornøyd.

– Dette er en stor politisk seier for oss, som kommer alle landets lærlinger til gode. Lærlingene står sterkere med en av våre opplæringskonsulenter som part i lærekontrakten. Jeg er glad for at det ligger an til at vi også i fremtiden vil kunne forvalte opplæringstilskuddet på en slik måte at ikke ressurskrevende lærlinger vil komme med et løpende taksameter etter seg, sier Brodtkorb.

– Jeg vil berømme regjeringspartiene på Stortinget for å ha lyttet til MEFs store bekymring rundt forslagene og nå snur. Det står stor respekt av å legge forslag fra egen regjering til side, avslutter MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Relaterte nyheter

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning
Publisert:9.01.2023

Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning

Det er nå klart at overgangsordning for Sentral godkjenning blir forlenga til 1. juli 2025.

Les merles mer
Satser på framtiden
Publisert:20.12.2022

Satser på framtiden

Opplæringskontorene våre kan nok en gang avslutte året med ny rekord i antall lærlinger. Dette er en gledelig nyhet!

Les merles mer