Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Julie Brodtkorb
Publisert: 3-01-2023

Vår bransje er vanlige folk

Les Julie Brodtkorbs innlegg i Glåmdalen som svarer på påstander om at avgiftskutt ikke kommer vanlige folk til gode.

I de siste dagene har ulike interesseorganisasjoner gått til nye angrep på Finansministeren. De sier at avgiftene han har kuttet på diesel ikke kommer vanlige folk til gode.

Det er feil: De 2300 medlemsbedriftene i MEF og deres 40 000 ansatte består i aller høyeste grad av vanlige folk.

Vi fikk en liten avgiftslettelse på anleggsdiesel i statsbudsjettet. Ved å fjerne grunnavgiften på mineralolje blir anleggsdiesel – korrigert for en del andre justeringer – om lag 50 øre billigere i 2023.

Forslaget koster nær 1,5 milliarder kroner. Etter tiår etter tiår med stigende priser på drivstoff, er det faktisk kjærkomment for våre medlemmer at anleggsdieselen blir mindre - og ikke mer – avgiftsbelagt.

Det skjer i et år med et stramt statsbudsjett. Vi har gitt ros til Regjeringen for dette kuttet fordi det sender et signal om at jobben våre folk gjør i norske lokalsamfunn er viktig. Vi kunne selvsagt ønsket oss enda større kutt. Men ingen er villig til å kutte mer enn Regjeringen.

Flertallet av de borgerlige partiene gjør det motsatte av Regjeringen: De reverserer Regjeringens avgiftskutt og Høyre fremmer forslag som ville økt prisen på anleggsdiesel med 2 kroner per liter.

MEF støtter kravene fra NAF og NLF om avgiftskutt på alle typer diesel. Men vi er nødt til å si fra når noen forsøker å bagatellisere et forslag som reduserer avgiftene på anleggsdiesel.

Særlig når opposisjonen gjør det motsatte: Øker prisen på anleggsdiesel og vanlig diesel og bensin.

Avgiftskuttet treffer en bransje som utgjør ryggraden i norske lokalsamfunn.

Det er vanlige folk som eier anleggsmaskiner og kjører gravmaskin.

Julie Brodtkorb

Innlegget var trykket i Glåmdalen tirsdag 3. januar.