Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (t.v.) og kommunikasjonssjef i MEF Fredrik Tronhuus (Foto: Audun Reiersen)
Publisert: 8-12-2022

Julegave til anleggsentreprenører

Maskinentreprenører med sentral godkjenning kan puste lettet ut. De vil ikke risikere å miste jobber etter 1. juli 2023 som følge av at de ikke oppfyller krav til sentral godkjenning. Overgangsordningen forlenges nemlig igjen – og denne gangen helt til et nytt regelverk er på plass.

Skrevet av Anleggsmaskinen.no

Kommunikasjonssjef i MEF, Fredrik Tronhuus, er strålende fornøyd etter å ha møtt kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik ute på en anleggsplass i Ski tidlig på morgenen den 7. desember. Det var nemlig der ministeren formidlet gladmeldingen til bransjen.

– MEF har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer som har vært bekymret for hvilke regler som skulle gjelde etter 1. juli neste år. Denne bekymringen rydder nå kommunalministeren effektivt av banen med å forlenge overgangsordningen inntil varig regelverk er på plass, sier Tronhuus.

– På anlegget til Reiersen Entreprenør har ministeren i dag også fått god innføring i at for oss i MEF er det avgjørende at et nytt regelverk tar hensyn til utførelseskompetanse.

– Næringen kan være trygg
Statsråd Gjelsvik sier til Anleggsmaskinen at han ønsker forutsigbare rammevilkår for bransjen.

– Vi har tatt bekymringene til MEF på største alvor. Det å avvikle overgangsordningen før nye regler er på plass, vil særlig påvirke foretak som arbeider med vei- og grunnarbeid, samt vannforsynings- og avløpsanlegg. Det er viktig for oss å sikre forutsigbare rammevilkår for anleggsnæringa inntil nytt regelverk er på plass, sier Gjelsvik. Han kan imidlertid ikke love når dette vil skje.

– Det kommer vi tilbake til når forlengelsen av overgangsordningen blir sendt på høring på nyåret, men næringen kan være trygg på at overgangsordningen blir forlenget inntil nye regler er på plass, slår han fast.

Overgangsordning siden 2016
Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket. Den 1. januar 2016 ble det gjort en endring i byggeforskriften som innebar en innstramning av kravene til formalkompetanse i forbindelse med sentral godkjenning, noe som hadde direkte innvirkning på mange maskinentreprenører.

Etter tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak, vedtok det daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet en overgangsordning i februar samme år. Bestemmelsen skulle gi foretakene tid til å oppgradere sin formalkompetanse og tilpasse seg regelverket, samtidig som de kunne få fornyet sine godkjenninger etter de mer lempelige kompetansekravene som gjaldt før 1. januar 2016.

Kan puste ut
Denne overgangsordningen har blitt forlenget flere ganger, men var varslet avviklet 1. juli 2023.

Nå har altså Kommunal- og distriktsdepartementet igjen valgt å forlenge overgangsordningen – til stor glede for et stort antall maskinentreprenører. En medlemsundersøkelse som nylig ble utført av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser at hele 45 prosent av de medlemmene som innehar sentral godkjenning, er helt avhengig av at overgangsordningen forlenges. MEF har mer enn 2300 medlemsbedrifter, så dette dreier seg altså om mange hundre virksomheter.

– Dette er utrolig viktig for våre medlemmer. En gladnyhet og en perfekt julegave! sier en fornøyd leder for næringspolitikk og kompetanse i MEF, Finn N. Bangsund.

– Signalet fra statsråden er at ordningen vil forlenges til nye regler er plass. Noe annet ville ha vært meningsløst. Hvis ikke overgangsordningen ikke hadde blitt forlenget, ville en lang rekke bedrifter blitt stengt ute fra jobber de utfører i dag og har utført i en årrekke. Dette ville komme på toppen av at anleggsnæringen nå er inne i det som kanskje er den største krisen noen gang, som følge av galopperende priser på drivstoff, strøm og materialer, i tillegg til foreslåtte kutt i samferdselsbudsjettet. Konsekvensen ville vært at mange bedrifter i Distrikts-Norge hadde måttet legge ned. Nå kan de puste ut, sier Bangsund.

Nytt regelverk
– Nå når Kommunal- og distriktsdepartementet arbeider med nye regler på området, må vi få på plass et varig regelverk som avløser denne overgangsordningen, fortsetter Bangsund.

– Byggkvalitetutvalget leverte i 2020 en rapport med en rekke anbefalinger om hvordan man kan skal sikre kvalitet i bygg- og anleggsprosjekter. MEF fikk mye gjennomslag i utvalget for våre synspunkter og vi støtter utvalgets anbefalinger. Dagens kvalifikasjonskrav er, som følge av innstramningen i 2016, ikke tilpasset anleggsnæringen. Det MEF etterlyser er krav om utførelseskompetanse. Vi forventer at departementet i sitt arbeid utarbeider tilpassede kvalifikasjonskrav i nært samarbeid med næringen, sier Bangsund.

Vil lytte til anleggsbransjen
Kommunalminister Gjelsvik kommer MEF langt på vei i møte når det gjelder arbeidet med nytt regelverk.

– Det er viktig at forslagene blir grundig utredet og vurdert, noe også flere aktører i anleggsnæringen pekte på da rapporten var på høring i 2020. Det har vært gjennomført innspillsmøter med næringen, og departementet har også innhentet flere utredninger av utvalgets forslag. Vi vurderer nå mulige endringer i regelverket, blant annet i lys av disse anbefalingene. Det er for tidlig å si når eventuelle endringer i regelverket vil komme på plass, sier Gjelsvik.

Han forsikrer likevel maskinentreprenørene om at de ikke behøver å være nervøse for å bli «avskiltet» og miste oppdrag i tiden som kommer.

– Foretak som fikk sentral godkjenning før 1. januar 2016, kan være helt trygge på at overgangsordningen videreføres på samme vilkår som før. Det betyr imidlertid også at det ved søknad om endret godkjenningsområde eller tiltaksklasser, må kvalifikasjonskravene fremdeles oppfylles fullt ut, sier han.

Pressemelding fra Regjeringa.no