Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 13-12-2022

Status på SmartMEF og KSMEF før jul

Status på SmartMEF i desember, og hva som skjer med KSMEF videre.

SmartMEF er nå kommet godt i gang med versjon 1. Siden hovedlanseringen i september har ca. 700 medlemsbedrifter tatt i bruk SmartMEF. Det er god driv ute i regionene på opplæring og gjennomgang av systemet, og mange kjenner nok igjen malene fra KSMEF.

Det å kunne lage til de systembeskrivelsene bedriften din trenger ved hjelp av maler gjør tilpasningsarbeidet mye smidigere, og en kan bruke mer tid på selve implementeringen ute i bedriftene.

Avhengig av medlemmenes tilbakemeldinger
SmartMEF i 1.versjon videreutvikles løpende av Smartdok, mye basert på tilbakemeldinger fra dere som allerede har tatt SmartMEF i bruk. Vi får inn mange gode forslag til videre utvikling og vi får inn mange gode tilbakemeldinger på løsningen som foreligger i dag.

En av de viktige områdene som det utvikles på nå er å gjøre SmartMEF kompatibel med Excel slik at vi kan legge disse malene direkte inn i mal biblioteket. Dette vil forenkle bruke av regneark i programmet. Vi har også sett at en god del av de dokumentene (merket med D) som kan bygges om til skjema slik at de kan fylles ut via app og/eller pc. Her vil det komme ut informasjon på landingssiden til SmartMEF.

Hva så med KSMEF?
Importen av dokumenter fra mappen «våre tilpassede dokumenter» i KSMEF ser nå ut til å fungere fint. Det kan være litt endring på layout på noen dokumenter, men dette er i hovedsak der det har vært PDF eller Excel filer sammen med importen.

Gjennom høsten har vi gått ut med en dato hvor det ikke blir mulig å opprette nye prosjekter i KSMEF. Som følge av at lanseringen har blitt forskjøvet er det nå besluttet å endre denne datoen fra 31.12.22 til 31.03.2023. Denne datoen er endelig, etter denne datoen blir det ikke mulig å opprette nye prosjekter i KSMEF.

Siste bruksdato for KSMEF
Når vi da har forlenget datoen for opprettelse av nye prosjekter så har vi også endret datoen for siste bruksdato i KSMEF til 30.09.2023. I praksis vil dette si at dersom en oppretter nytt prosjekt i KSMEF i januar så må det være ferdigstilt innen 30.sep.2023.

Nye endelige datoer for opprettelse av prosjekt og avvikling av KSMEF er behandlet og vedtatt i hovedstyret og styret i MEF Service AS i desember 2022.

Her er det viktig å bruke tiden godt, til å få etablert systemet i SmartMEF og ta ut den dokumentasjonen en trenger å ha med seg videre fra KSMEF. Vi oppfordrer derfor alle til å starte implementeringen av SmartMEF nå.

Kontaktperson i MEF:
Egil Kvingedal
Fagsjef klima og miljø
Tlf.: 951 20 245
egil.kvingedal@mef.no