Dokumenter og maler

Ansettelser og innleie

open-indicator-arrow

Her finner du dokumenter som er relevante for våre medlemmer relatert til ansettelse og innleie.

Les vår sak "Dette bør du vite om innleieregelverket" fra 31. mars.

Arbeidsgiver og tariff

open-indicator-arrow

Her finner du dokumenter som relatert til tariff; våre overenskomster, tariffoppgjør og protokoller.

Kjøp og salg av maskiner

open-indicator-arrow

Her har vi forslag til standard kjøp- og salgsavtale.

Kontrakter

open-indicator-arrow

Her finner du maler på ulike kontrakter, avtaledokumenter og sjekklister.

Kostnadsindekser

open-indicator-arrow

Her finner du oppdaterte indekser for anleggsmaskiner og skogsmaskiner.

For å finne endring i indeksen fra et tidspunkt til ett annet, bruker du denne metoden: Nytt indekstall minus gammelt indekstall over brøkstreken, dividert på gammelt indekstall.

MEF-publikasjoner og dokumenter

open-indicator-arrow

Her finner du våre notater og årsberetning, i tillegg til dokumenter som f.eks. våre vedtekter, kontingentbrev og etikkplakat.

MEFs høringsuttalelser

open-indicator-arrow

Her finner du grunnlagsdokumenter hvor vi har bedt om innspill fra medlemmene, og høringssvar gitt av MEF.

Oppsigelse og permittering

open-indicator-arrow

Her finner du dokumenter som er relevante for våre medlemmer relatert til oppsigelser og permittering.

Protokoller og referater

open-indicator-arrow

Her kan du lese protokoller fra diverse møter i MEF, og kontaktgruppemøter med Statens vegvesen.

For å se protokoller fra din region, velg riktig region i filteret over.