Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar-Varsling i arbeidslivet - Hva, hvordan og hvorfor

MEFs advokat Solveig Nørstrud Wanvik og advokatfullmektig Jørgen Bunk Olsen vil gi deg en gjennomgang av regler og rutiner for varsling i arbeidslivet.

Temaene vil være: • Formålet og hensynene bak varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. • Hvorfor varsle • Hvordan varsle • Hva må et varsel inneholde • Hvordan håndtere et varsel Webinaret har en varighet på ca. 1 time, og det vil bli mulig å stille spørsmål til Solveig og Jørgen underveis. MEF-skolens webinarer er gratis og et tilbud til medlemmer av MEF, du må derfor være ansatt i en bedrift som er medlemmer av MEF for å kunne delta.