Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar-Tre sentrale arbeidsrettslige tema

Tema for webinaret 14. april er «Tre ting arbeidsgiver må passe på i personalsaker».

Juridisk avdeling i MEF får ofte henvendelser fra arbeidsgivere om arbeidsforhold, og i dette webinaret vil det gjennomgås tre sentrale arbeidsrettslige tema som MEF ofte får spørsmål om: drøftelsesmøter, gyldigheten av avtaler om opphør av arbeidsforhold og bruk av elektronisk kjørebok i personalsaker. Varighet: 1 time