Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar - Tolkning av entrepriseavtaler

Advokat Erik Handeland Selmer, MEFs juridiske avdeling inviterer til webinar med tema tolkning og forståelse av entreprisekontrakter.

Webinaret vil gi en kort oversikt over det juridiske utgangspunktet for en avtale med byggherre, hovedentreprenør eller totalentreprenør. Kurset vil også ta for seg både vanlige og uvanlige kontraktsbeskrivelser, som gjør at entreprenøren kanskje påtar seg helt andre oppgaver og en helt annen risiko enn entreprenøren trodde da han signerte nederst på kontraktsdokumentet. Hva må entreprenøren gjøre for å unngå å sitte med skjegget i postkassen? Kursets budskap er krystallklart: Les hele avtalen nøye, og vit hva du signerer på. Webinaret har en varighet på ca 1 time, og det vil bli mulig å stille spørsmål til Erik underveis. MEF-skolens webinarer er gratis og et tilbud til medlemmer av MEF, du må derfor være ansatt i en bedrift som er medlemmer av MEF for å kunne delta.