Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar - Tildelingskriterier-Nye miljøkrav 2024

Fra 1.januar 2024 gjelder det nye regler for klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser, særlig knyttet til tildelingskriterier

På webinaret førstkommende fredag, 1. desember 2023, vil vi snakke om tildelingskriterier i offentlige anskaffelser og særlig om de nye klima- og miljøkravene. Webinaret har en varighet på ca. 1 time, og det vil bli mulig å stille spørsmål til MEFs advokat Emilie Kristoffersen Søgård underveis. MEF-skolens webinarer er gratis og et tilbud til medlemmer av MEF, du må derfor være ansatt i en bedrift som er medlemmer av MEF for å kunne delta.