Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar - Styrearbeid

Webinar – Styreverv i MEF og i bedrift – en innføring i regelverk og praktiske råd.

V/Jeanett Sparingen, daglig leder og styremedlem i Sparingen AS – styremedlem i MEF avdelingen innlandet og advokat og leder av Kompetanseavdelingene i MEF Tone Gulliksen. Webinaret gir en enkel og kortfattet innføring i ulike selskapsformer, ansvar og roller. Også den praktiske siden av styrearbeid, både i en organisasjon som MEF og i egen bedrift vil bli gjennomgått. Webinaret varer i 2 timer.