Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar-Redusert aktivitetsnivå og større marginpress

- Planlegging for en ny virkelighet

Mange entreprenører opplever en hverdag med færre oppdrag og høy konkurranse. Hvordan tåle overkapasitet og redusert inntjening? Andre har vedvarende overkapasitet, kan det også være risikofylt? Meld deg på webinar og hør om hvordan man best kan strukturere virksomheten i omskiftelige tider. Webinaret holdes av John Peter Alstad, Spesialrådgiver i Svea Bank der han særlig sysler med arbeidskapital til bedrifter. Han har nylig publisert boken «Strategi & Verdiskaping i Bygg- og Anlegg», som er en tverrfaglig bok om styring og ledelse av Bygge- og Anleggsbedrifter. Han har lang erfaring fra Anleggsbransjen, og er også styreleder i firmaet Grunnarbeid Entreprenør AS. MEF-skolens webinarer er gratis og et tilbud til medlemmer av MEF, du må derfor være ansatt i en bedrift som er medlemmer av MEF for å kunne delta.