Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar - Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

Webinaret gir deltakerne en oversikt over hva som forventes av arbeidsgiver ved oppfølging av arbeidstakere, hva som er riktig saksbehandling ved oppsigelse, samt hvor terskelen ligger for oppsigelse av arbeidstaker begrunnet i arbeidstakers forhold.

Målet for webinaret er at deltakerne skal være kjent med arbeidsmiljølovens regler om oppsigelser begrunnet i arbeidstakers forhold, samt hvilke krav som stilles til arbeidsgivers oppfølging av ansatte og saksbehandling ved oppsigelse. Webinaret går gjennom følgende tema: - Verdien av gode ansettelsesprosesser - Oppfølging av ansatte ved opplæring, oppfølgingsplaner, tilbakemeldinger og advarsler. - Oppsigelse i prøvetid - Terskel for oppsigelse av arbeidstaker grunnet f.eks. ugyldig fravær, mangelfulle arbeidsprestasjoner, samarbeidsproblemer, tap av førerkort m.v. - Saksbehandling ved oppsigelse og drøftelsesmøter - Forskjellen på oppsigelse og avskjed Varighet: 1 time