Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar - Nye regler i arbeidsmiljøloven

Fra 1. januar 2024 ble arbeidsmiljøloven endret på flere områder, og fra 1. juli trer ytterligere endringer i kraft.

Det er nye bestemmelser om grensegangen mellom hvem som anses som en arbeidstaker og hvem som er selvstendig oppdragstaker. Dette er særlig relevant for oppdragsgivere som benytter enkeltpersonforetak. I tillegg kommer nye krav til arbeidsavtalene og hvordan de må utformes. Juridisk avdeling ved juridisk rådgiver Håvard Almås og advokat Tone Gulliksen vil gjennomgå endringene og hvilken betydning de har for MEFs medlemmer. Webinaret har en varighet på ca. 1 time, og det vil bli mulig å stille spørsmål til Håvard og Tone underveis. MEF-skolens webinarer er gratis og et tilbud til medlemmer av MEF, du må derfor være ansatt i en bedrift som er medlemmer av MEF for å kunne delta.