Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar-Nye regler for Verneombud og AMU

Fra 1. januar 2024 gjelder det nye regler for arbeidsmiljøutvalg og verneombud.

Gjelder endringene din bedrift? På webinaret fredag, 15. desember 2023, vil vi snakke om de nye reglene og hva det vil si for din bedrift. Hvem må ha arbeidsmiljøutvalg (AMU) og verneombud? Hvem skal være med i AMU, og hvordan velge medlemmer? Hva skal AMU jobbe med? Hvem kan være verneombud og hvilke oppgaver har verneombudet? Webinaret har en varighet på ca. 1 time, og det vil bli mulig å stille spørsmål til underveis. Webinaret holdes av MEFs Julie Falch (Agder) og Tone Gulliksen fra Kompetanseavdelingen. MEF-skolens webinarer er gratis og et tilbud til medlemmer av MEF, du må derfor være ansatt i en bedrift som er medlemmer av MEF for å kunne delta.