Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar - Nye regler for innleie pr.01.04.23

Stortinget har nylig vedtatt endringer i innleieregelverket. Endringene medfører blant annet innstramminger i mulighet til innleie fra bemanningsforetak. Det legges opp til at det nye regelverket får virkning fra 1. april 2023. God kjennskap til innleieregelverket er en forutsetning for å unngå unødig risiko og ansvar. Dette webinaret gir en gjennomgang av de endringene som er mest relevante for MEF-bedriftene – uavhengig av om bedriften typisk opererer som oppdragsgiver eller oppdragstaker.

Deltakelse på webinaret vil i tillegg gi oppdatert kunnskap om følgende: • Grensen mellom innleie av arbeidskraft og entreprise (oppdragsavtale) – Hvor går grensen? • Bruk av enkeltpersonforetak – Innleie eller entreprise? • Hvordan håndheves regelverket? Webinaret vil bli holdt av Solveig Nørstrud Wanvik (advokat) og Håvard Almås (juridisk praktikant) - begge fra MEFs juridiske avdeling. Varighet: 1t Det vil være mulig å stille skriftlige spørsmål underveis.